Program podujatí: Múzeum SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica