Program podujatí: Klub 77, Horná 54, Banská Bystrica