V piatok, 1. augusta 2014 doobeda sa na bývalom pamätníku V. I. Lenina na Námestí Slobody predvedie mladý slovenský výtvarník Martin Kochan z Trnavy, ktorý v rámci projektu Outdoor Gallery predstaví svoju bronzovú sochu s názvom Chrasta.

m.kochan pri práciOutdoor Gallery je projekt, ktorý sa už od roku 2009 zaoberá umením vo verejnom priestore, konkrétne priestorom bývalého Leninovho pamätníku v Banskej Bystrici a do roku 2013 aj betónovým podstavcom v Nitre. Cielene formou výtvarných prezentácií a spoločenských intervencií približuje umenie do centra miesta. Dôležité je vytvoriť prezentácie reagujúce na danú verejnú lokalitu či miesto integrujúce s jeho návštevníkmi a stimulujúce ich vzťah k mestu. V roku 2012 bola na Námestí Slobody umiestnená socha pripomínajúca špekačku, vlani takzvaná krytá socha.

„V roku 2013 Outdoor gallery v Nitre zaniká, pretože konštrukcia, ktorá slúžila na upevňovanie autorských diel, je bez upovedomia odstránená. Bystrické miesto pamätníka má ambíciu spolupracovať ďalej, a to predovšetkým s jeho pamäťou miesta a vzťahom k bývalému režimu a jeho odstránenej sochy V. I. Lenina od akad. sochára Miroslava Ksandra“ uviedla Nina Šošková.

Kurátorka Šošková v aktuálnom projekte poskytla priestor pre umelecké vyjadrenie sa výtvarníkovi Martinovi Kochanovi, ktorý sa dlhodobo venuje angažovanému umeniu vo verejnom priestore. Autorovi, čisto v rovine nepolitickej samotný podstavec pripomína zacelenú ranu, keďže je z mramoru hnedo červenej farby. Prirovnáva ho k zaschnutej chraste. „U mňa tento dojem celkovo umocňuje aj samotné členenie a tvar podstavca, v ktorého strede je diera po odstránení propagandistického, formálne stvárneného diela. Z politickej roviny je pre mňa “idea chrasty” metaforou propagandistického, podotýkam zlého, umenia, ktoré je podľa môjho názoru úrazom pre verejný priestor a po zmene politického režimu zase metaforicky odpadáva, podobne ako chrasta,“ uviedol.

Odhalenie súsošia sa uskutoční 1.augusta o jedenástej hodine pri pamätníku V.I. Lenina na Námestí Slobody v Banskej Bystrici a verejná diskusia sa uskutoční 8.októbra v Záhrade – Centre nezávislej kultúry o 18:00 hodine.