V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalší dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Sásová a Rudlová Michal Škantár.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Práca poslanca nie je len o dvíhaní ruky v zastupiteľstve, ale hlavne o kontakte s ľuďmi. Ja som preto naozaj veľmi rád, že mi neustále píšu a volajú Sásovčania a Rudlovčania a obracajú sa na mňa s rôznymi prosbami a problémami na sídlisku, ktoré sa snažím v rámci jednotlivých komisií riešiť. Poväčšine sú to požiadavky na parkovanie, opravu chodníkov, ciest – výtlkov, detské ihriská, výrub stromov, lavičky, atď. Osobne som rád, že sa nám spolu s kolegami podarilo dokončiť viacero dobrých projektov, konkrétne napríklad minulý rok oprava chodníkov na Rudohorskej, Starohorskej, Javorníckej, Krivánskej a Beskydskej ulici, vybudovanie nového parkoviska na Rudohorskej ulici, dobudovanie nových a úprava existujúcich parkovacích miest na Starohorskej ulici, nové športoviská na Ďumbierskej, Sitnianskej a telocvičňa na Magurskej ulici. A tak, ako sme s odbornými útvarmi pracovali na koncepcii budovania detských ihrísk, tak tento rok chceme prísť s dobudovaním niektorých detských ihrísk na sídliskách.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Ja osobne Jána Noska vnímam ako dobrého manažéra a zároveň človeka, ktorý je ľudský a spravodlivý. Som poslancom už necelý ôsmy rok a viem tak zhodnotiť, čo sa v Bystrici urobilo. A musím povedať, že za posledné 3 roky je za nami veľa dobrých projektov, cez autobusovú stanicu, nové parkoviská, vynovené cesty, chodníky, školské zariadenia, športoviská a mnoho ďalších. A toto všetko bez dobrého primátora, ktorým pre mňa Ján Nosko určite je, by šlo možno ťažšie. Jednou z vlastností dobrého primátora by malo byť aj vedieť sa správne rozhodnúť a som preto rád, že Ján Nosko sa vždy vedel rozhodnúť správne a hlavne v prospech mesta Banská Bystrica.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo Vašom volebnom obvode?

Či chceme alebo nie, je to stále parkovanie. Bohužiaľ doplácame na našu minulosť, pretože keď sa stavalo sídlisko Sásová – Rudlová, nikto asi nepočítal s tým, že raz tu bude toľko áut, že nebudú mať kde parkovať. Toto je téma, s ktorou som aj ja vstupoval do komunálnej politiky a dnes vidím, že je to oveľa zložitejšie, ako som si na začiatku myslel. Napriek tomu sa posúvame aj tu ďalej, kde sa nám minulý rok podaril okrem niektorých drobnejších aj jeden väčší projekt a tým je vybudovanie nového parkoviska na Rudohorskej ulici. Toto je verím len začiatok, pretože sme spolu s kolegami a primátorom pripravili ďalšie projekty.

Za ten najdôležitejší pokladám vybudovanie nových parkovacích miest na Tatranskej ulici. Okrem parkovania by som spomenul ďalšie dve témy, s ktorými sa na mňa obyvatelia obracajú a to sú chodníky a detské ihriská. Aj tu sme sa posunuli dopredu a tak ako sa nám podarilo minulý rok s opravou viacerých, už spomínaných chodníkov, aj tento rok budeme pokračovať ďalšími. A samozrejme veľkým projektom bude aj kompletná rekonštrukcia vnútrobloku Tatranská – Sitnianska, ktorý ľudia poznajú aj pod názvom ihrisko Opávia.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Každý rok si s kolegami stanovujeme priority a to či už v rámci mesta ako v rámci sídliska Sásová-Rudlová. Tie sme si dali aj na tento rok a ak si mám vybrať niektoré z nich, tak je to spomínaná rekonštrukcia ihriska Opávia a okolitého vnútrobloku, vynovenie niektorých detských ihrísk v Sásovej a oprava chodníkov, aby sme tak nadviazali na predošlé obdobia, v ktorých sme začali s ich postupnou údržbou.

Budete sa v budúcoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Určite áno. Keď som prvý krát kandidoval, chcel som niečo zmeniť, zlepšiť, urobiť inak. Úprimne poviem, že som zistil, že to nie je až také ľahké, ako by si človek myslel, pretože sú tu určité limity, zákony, rozpočet, atď. Naučil som sa, že isté veci trvajú dlhšie, potrebujú svoj čas a hlavne dobrý tím, ktorý je ochotný za ne bojovať. Som preto rád, že dnes tým dobrým tímom spolu s primátorom Jánom Noskom sme. Máme rozpracovaná rôzne projekty a preto sa budem uchádzať o podporu občanov aj v ďalších voľbách, aby sme ich mohli úspešne spolu dokončiť.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…