Cyklistický klub Banská Bystrica sa po bohatých skúsenostiach s organizovaním medzinárodných cyklistických pretekov rozhodol pripraviť najväčšie cyklistické podujatie na Slovensku. Projekt medzinárodného cyklistického maratónu TOUR DE VOLCANO POĽANA 2012 (Okolo sopky Poľana) má dlhodobý cieľ, ktorým je vybudovať významné športové podujatie banskobystrického regiónu.

Preteky pre širokú športovú verejnosť so štartom a cieľom v Banskej Bystrici sú zaradené do medzinárodného kalendára cestných cyklistických maratónov. Organizátori očakávajú už v prvom ročníku okrem domácich športovcov aj štart tristo až päťsto pretekárov z okolitých krajín (Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko). Po dlhoročnom čakaní na opravu cestnej komunikácie z Lomu nad Rimavicou do Hriňovej, ktorá blokovala prípravu podujatia v súčasnosti už nič nebráni uskutočneniu maratónu.

Preteky majú konkurovať vynikajúco organizovaným a silne obsadeným cestným maratónom v Rakúsku či Taliansku, kde štartuje priemerne 2500 pretekárov či jedinému podujatiu podobného významu na Slovensku, organizovaného v kooperácii miest Poprad a Zakopané, Tour de Tatry, kde sa každoročne na štart postaví okolo päťsto cyklistov.

Trať Tour de volcano Poľana povedie z Banskej Bystrice cez Podbrezovú, Brezno, Čierny Balog, Lom nad Rimavicou, Hriňovú, Skliarovo, Detvu, Dúbravy, Očovú, Zolnú, Sebedín, Bečov, Čerín, Dolnú Mičinú, Hornú Mičinú, Môlču, Šalkovú späť do Banskej Bystrice okolo najväčšieho krátera sopky v Strednej Európe.

Preteky TOUR DE VOLCANO POĽANA 2012 sa uskutočnia už 1. júla 2012 so štartom o 10.00 h na Mičinskej ceste. Organizátori sú presvedčení, že cyklistický maratón nadobudne medzinárodný význam a pomôže v propagácii regiónu. Zo športového hľadiska vyplnia preteky prázdne miesto na Slovensku a sú odpoveďou na veľký dopyt po podobných akciách.

Cieľom TOUR DE VOLCANO POĽANA 2012 je vybudovať silnú tradíciu cyklistického maratónu, porovnateľnú s podujatiami tohto druhu v zahraničí a postupne dosiahnuť účasť tisícov štartujúcich. Medzinárodný športový sviatok má potenciál vytvoriť nielen športovú, ale aj kultúrno-spoločenskú tradíciu, ktorá pritiahne do regiónu športovcov a návštevníkov z celej Európy.