Na informovanie o aktivitách samosprávy Banská Bystrica využíva aj priestor v súkromných printových médiách. Okrem zaužívanej propagácie podujatí, či výberových konaní, už Mesto do schránkových inzertných novín Banskobystrické ECHO nasmerovalo aj rubriku “Mesto Banská Bystrica informuje”, ktorá obsahovo spadá do záberu vlastného mesačného periodika Mesta – Radničné noviny.

Jedno vydanie Radničných novín aj s distribúciou do 34 tisíc domácností pritom stojí mestský rozpočet vyše 5 tisíc eur, čo predstavuje takmer 61 tisíc eur ročne. Mesto napriek tomu pre správu ohľadom rekonštrukcie miestnych komunikácií, informácie o sčítacích komisároch a pokračujúcej akcii Za krajšie mesto využilo pol strany v spomenutom týždenníku, čo podľa cenníka daného periodika vydavateľskej skupiny Petit Press predstavuje sumu 530 eur bez DPH. Mesto však tento krok obhajuje skvalitňovaním informovanosti: “Dôvodom, prečo sme pristúpili k tejto inzercii je periodicita Radničných novín. Neraz sa nám stalo, že sme s informáciami nestihli uzávierku. Možno z toho nebude pravidlo, ale chceme, aby sa informácie dostali k ľuďom rôznymi spôsobmi. Propagáciu máme zakotvenú v rozpočte, narábame s tým citlivo, ale ak sú informácie, ktoré by sa k verejnosti mali včas dostať, tak pristúpime k inzercii,” zdôvodnila hovorkyňa primátora Monika Pastuchová.

Pre porovnanie sme si dali do redakcie zaslať niekoľko cenových ponúk na tlač šestnásť stranových farebných novín vo formáte mestského periodika. Ak by Mesto chcelo vyššiu periodicitu, z bežných trhových ponúk vyplynulo, že v prípade, ak by Radničné noviny prešli na novinový papier, by aj s distribúciou mohli vychádzať dvakrát mesačne za cenu, ktorú dnes samospráva vynakladá na jedno vydanie.

Ako príklad môže slúžiť časopis Náš kraj Banskobystrického samosprávneho kraja. Po nástupe do funkcie predseda kraja Vladimír Maňka kritizoval vysoké náklady na vydávanie tohto periodika, a tak Náš kraj prešiel na novinový papier, objavila sa v ňom inzercia. V tomto roku má už jeho vydávanie pod palcom súkromná spoločnosť z Nitry a došlo aj k zvýšeniu distribuovaného nákladu na 253 tisíc kusov: „Súťaž na tlač a distribúciu mesačníka Náš kraj v roku 2011 prebehla formou zadania podprahovej zákazky a formou prieskumu trhu,“ upresnil pre BBonline.sk hovorca BBSK Peter Hajnala. V praxi to znamená, že kraj znížil svoj výrobný a distribučný výdavok na jeden výtlačok z vyše päť centov na niečo vyše troch centov. V celkovom vyjadrení vynaloží v tomto roku na 11 vydaní svojho časopisu kraj niečo vyše 91 tisíc eur, čo predstavuje oproti  stavu z roku 2009 úsporu o takmer 35 tisíc eur. A aj keď v prípade tlačiarní platí fakt, že čím vyšší náklad, tým nižšia cena, porovnanie s Radničnými novinami mesta Banská Bystrica je horibilné.  Jeden výtlačok mestského informačného mesačníka výjde samosprávu so zahrnutím ceny tlače a distribúcie na takmer pätnásť centov. Cena je samozrejme vysoká nielen vzhľadom na nižší náklad, ale aj kvalitu papiera a absentujúcu komerčnú inzerciu. Tá by sa v nich ale mohla čoskoro objaviť: “Na plošnú komerčnú inzerciu by sme možno do budúcna vyčlenili maximálne jednu stranu. Záujem z komerčnej sféry tu už viackrát bol, ale nemáme to zatiaľ oficiálne ošetrené,” doplnila Pastuchová.