(Aktualizácia článku a rozšírenie 19.7.2012) Podľa predstaviteľov mestskej spoločnosti išlo o najväčšiu kalamitu za posledných 20 rokov. Zalesnenie vzniknutých holín je pre Mestské lesy úspechom vzhľadom k suchám, ktoré počas výsadby, aj následne, pretrvávali.

Takmer pred rokom zasiahli Slovensko búrky spojené s prudkým vetrom. Výsledkom bola veterná kalamita, ktorá postihla aj lesy v správe banskobystrickej mestskej spoločnosti. Najviac postihnutou bola oblasť od Kordíkov k Harmaneckým papierňam. Po vyťažení kalamitného dreva dosahovala rozloha holín 27 hektárov a podľa predstaviteľov Mestských lesov sa jednalo o najväčšiu kalamitu za posledných 20 rokov.

Mestské lesy použili na zalesnenie spomínaného územia 98 400 kusov sadeníc, medzi ktorými boli najmä borovica lesná (6 300 kusov), buk lesný (59 400 kusov), smrek obyčajný (18 900), jedľa biela (13 500 kusov) a jelša lepkavá (300 kusov).

Podľa Eduarda Apfela, hlavného inžiniera MsL, je dôležitý výber kvalitného dodávateľa sadbového materiálu, kvalitného dodávateľa prác na zalesnenie stromcov a dodržanie agrotechnického termínu na výsadbu. „V našom prípade to boli pre smrek Lesy SR št.p. a pre ostatné sadenice súkromný pestovateľ z Hornej Štubne,“ doplňuje Apfel.

Zalesňovanie začalo 26. marca a skončilo 30. apríla. Samotnú výsadbu lesníci realizovali nielen počas pracovných dní, ale aj počas víkendov a sviatkov. Apfel zdôrazňuje, že práve ochota dodávateľov pracovať nonstop sa podpísala pod úspech výsadby. Ujalo sa 84% sadeníc a to aj napriek extrémnym suchám, ktoré v máji nastali. „Pokiaľ sa dodržia všetky uvedené zásady a  ani jedna nie je porušená, je možné dosiahnuť taký výborný výsledok,“ konštatuje hlavný inžinier Mestských lesov.

Ako vyzerá proces výsadby?

Eduard Apfel podrobne opisuje čo všetko museli počas procesu výsadby lesníci zvládnuť a dodržať:

„Sadenice po vyzdvihnutí z pôdy musia byť dodávateľom ošetrené prípravkom na ochranu stromcov pred suchom a viazanie vody z okolitej pôdy po výsadbe. V našom prípade bol použitý Agrisorb. Následne je potrebný okamžitý prevoz vyzdvihnutých sadeníc od dodávateľov do našich snehových jám, kde sú sadenice umiestnené do doby výsadby. Snehové jamy v celkovom počte 5 ks plníme v zimnom období snehom do plna a zasypeme zemou, pieskom, ktorý sa použijú na prekrytie koreňového systému sadeníc. Snehová jama je objekt o rozmeroch  8 x 3 m, hĺbke 1,5 m a prekrytý strechou. Sú rozmiestnené rovnomerne po celom území, ktoré spravuje naša firma.

Dôležitý je výber kvalitného dodávateľa prác na zalesnenie stromcov a dodržanie agrotechnického termínu na výsadbu. Najlepší agrotechnický termín je vykonať zalesnenie po zmiznutí snehu a do doby kedy sa v pôde nachádza vlaha z roztopeného snehu. Naša firma začala zalesňovanie 26.3.2012 a ukončili sme 30.4.2012, čiže tesne pred nástupom suchého mája.

Kontrola vykonávaných prác bola vykonávaná neustále vedúcimi lesníckych obvodov, kde táto kontrola mala prednosť pred všetkými ostatnými prácami lesníka. Dôraz sa kládol hlavne na to aby koreňový systém sadeníc určených na výsadbu nepreschol a kvalitné vykonávanie priamej výsadby. Ochrana koreňového systému sa rieši  prenosom sadeníc vo vreckách.  Pre sadenicu je dôležité, aby jemný koreňový systém nebol preschnutý z dôvodu toho, že lesné dreviny majú na koreňoch sadeníc huby, ktoré žijú so stromcom v symbióze. Huby dodávajú stromu vodu a v nej rozpustené  živiny a strom dodáva hube uhlík ako zdroj energie.“