O elektronickú komunikáciu s mestským úradom zatiaľ prejavilo záujem len niekoľko stoviek obyvateľov. Projekt za 1,8 milióna eur, ktorý chce mesto vďaka projektu ešte zväčšiť, by mal priniesť efektívnejšie spracovanie požiadaviek obyvateľov, ale aj podnikateľov.

iMesto - ilustračnéSlužbu spustil Mestský úrad pre verejnosť ešte v januári, no do apríla podpísalo dohodu o využívaní služby s mestom len vyše stopäťdesiat ľudí. Počet užívateľov, napriek úvodnej reklamnej kampani, stúpa len pomaly. Elektronickou formou je možné vybaviť podanie žiadostí, oznámení, vyplniť tlačivá miestnych daní, ale aj podať sťažnosť či podnety k fungovaniu samosprávy. Kompletný zoznam služieb je k dispozícii na stránke projektu iMesto. Do systému sa síce je možné zaregistrovať aj elektronicky, ale je potrebná jedna osobná návšteva Mestského úradu, kde je potrebné podpísať zmluvu o užívaní.

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo mesiac november za mesiac registrácie. Každý, kto zavíta do Klientskeho centra mestského úradu, sa bude môcť s pomocou pracovníčky mesta za pár minút zaregistrovať a odísť domov s prístupovým heslom do systému. Zároveň sa registrácia priblíži bližšie aj k obyvateľom sídlisk.

Okrem klientskeho centra bude možnosť zaregistrovať sa aj 7. a 11.novembra na Kyjevskom námestí v priestoroch spoločnosti Gamo (sídlisko Fončorda) alebo 8. a 12. novembra v priestoroch Podnikateľského inkubátora na Magurskej 39 (sídlisko Sásová).

Každý, kto sa zaregistruje do konca novembra, bude zaradený do mestskej tomboly, v ktorej môže vyhrať permanentky na plaváreň či ľadovú plochu. Losovanie prebehne 6. decembra na Námestí SNP pri rozsvecovaní vianočného stromčeka.

Systém už teraz ponúka množstvo služieb. Mesto čaká na rozhodnutie o úspešnosti projektu v rámci výzvy OPIS. Ak bude úspešné, môže rozsah služieb poskytovaných elektronicky významným spôsobom vzrásť. „Občania už dnes môžu elektronicky prihlásiť psa do evidencie, požiadať o poskytnutie opatrovateľskej služby, prihlásiť svoje dieťa do materskej školy, požiadať o povolenie na realizáciu ambulantného predaja, kópiu rodného listu a mnohé ďalšie,“ informuje Martin Terkovič, generány riaditeľ spoločnosti ICZ Slovakia, ktorá službu mestu dodáva.