Námestie slobody je druhé najväčšie námestie v Banskej Bystrici a z pohľadu samosprávy i obyvateľov má veľký potenciál. Mesto už v minulosti avizovalo, že má záujem komplexne zrevitalizovať túto lokalitu, no zaujíma sa aj o pohľad obyvateľov.

Počas minulého mesiaca preto mohli Banskobystričania i návštevníci vyplniť dotazník, a vyjadriť tak svoj názor, ako by podľa nich mal tento priestor vyzerať. Výsledky budú podkladom pre architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov, vďaka čomu budú môcť súťažiaci architekti už pri tvorbe návrhu spoznať potreby verejnosti. Vízia samosprávy, obyvateľov a návštevníkov sa do veľkej miery zhoduje. Ľudia chcú najmä opravené cesty a chodníky, bezpečnejšie priechody pre chodcov, rekonštrukciu autobusových zastávok a viac zelene, čo je aj cieľom mesta Banská Bystrica.

V čase od 16. do 28. februára dotazník vyplnilo 3 166 ľudí rôznych vekových kategórií. Dominovali prevažne zamestnaní a študenti z Banskej Bystrice, no svoj názor vyjadrili aj seniori či návštevníci mesta. Väčšina z nich cez túto lokalitu prechádza peši alebo autom minimálne raz do týždňa. Ako klady priestoru ľudia označili dobré dopravné napojenie na spoje MHD,  dostatok možností využiť ponuku služieb či priestor na relax.

„Som rád, že sme sa rozhodli vyskúšať formu dotazníka, nakoľko je to dobrý spôsob, ako získať spätnú väzbu. Ľudia sa k tomu postavili konštruktívne, ich návrhy boli vecné, použiteľné a z ich odpovedí bolo cítiť silnú podporu.  Záleží im na meste, v ktorom žijú a majú chuť pomôcť. Do dotazníka sa zapojili rôzne skupiny obyvateľstva a došlo ku vzácnej zhode medzi bežnými užívateľmi námestia a Oddelením územného plánovania a architekta mesta, ktoré musí zohľadniť viacero faktorov. Ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a pomohli nám,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Vďaka dotazníku sa mesto dozvedelo, v čom užívatelia Námestia slobody vidia jeho výhody a nedostatky, ale aj to, čo im v tejto lokalite v súčasnosti chýba. Rovnako ako pri iných projektoch, dominuje záujem o zeleň. Zmena je žiadaná v oblasti čistoty okolia a ľudia kladú dôraz na opravu ciest a chodníkov, modernizáciu zastávok, zvýšenú bezpečnosť chodcov či na vybudovanie cyklotrasy. Medzi ďalšie požiadavky patrilo osadenie lavičiek, informačných tabúľ a smetných košov, s čím počíta aj samospráva.

Jedna z otázok sa týkala prázdneho podstavca po bývalej soche Lenina. Podľa väčšiny ľudí, ktorí sa zapojili, by mal tento priestor slúžiť na dočasné umiestňovanie umeleckých diel či ako pódium pre umelcov.

Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa Domu kultúry, ktorý nepatrí mestu a posledných desať rokov nefunguje,  podľa odpovedí by ho mala samospráva odkúpiť a sprevádzkovať. Pred ním by  mala podľa obyvateľov vzniknúť plocha vhodná na organizovanie rôznych podujatí, ktoré však nebudú rušiť nočný kľud a zasahovať do oddychovej zóny.  Vítaný je aj parkovací dom, ktorý by zohľadnil ekológiu.

„Z odpovedí jasne vyplýva, že obyvatelia a návštevníci uprednostňujú niečo nové a moderné s jednotnou koncepciou a vzhľadom, no chcú sa zamerať skôr na oddych, kultúru a voľnočasové aktivity. Nemajú záujem o ďalšie nákupné centrum. Respondenti čerpali inšpiráciu aj z iných slovenských či zahraničných miest. Mnohí dali do popredia symboliku a históriu nášho mesta a na Námestí slobody si vedia predstaviť 3D hashtag Banská Bystrica, anjela či odkaz na meď a baníctvo. Ďakujeme za každé jedno vyplnenie dotazníka. Odpovede boli povzbudivé, čo nás veľmi teší,“ uviedla externá koordinátorka participácie pre mesto Banská Bystrica Andrea Dolinská.

V najbližších týždňoch plánuje mesto Banská Bystrica vyhlásiť architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov overenú Slovenskou komorou architektov, z ktorej by mal vzísť víťazný návrh budúcej podoby Námestia slobody.

„Z dotazníka vyplynuli reálne potreby ľudí, ktoré sa dajú zabezpečiť a mnohé z nich sme už zadefinovali do našich požiadaviek. Medzi odpoveďami sú zaujímavé námety, ktoré naše Oddelenie územného plánovania a architekta mesta zváži. Výsledky dotazníka poskytneme súťažiacim architektom. Odpovede tak pre nich budú slúžiť ako pomôcka, aby vedeli, ako tento priestor vnímajú obyvatelia a návštevníci,“ povedal primátor mesta Ján Nosko.

Výsledky dotazníka nájdete  na stránke mesta.