Na štvrtok 30. júna primátor Peter Gogola zvolal mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Jediným bodom programu bude neschválená časť bodu z minulotýždňového zasadnutia – Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica, konkrétne úprava podmienok pre opakovanú obchodnú verejnú súťaž na odpredaj areálu práčovne a čistiarne v Majeri. Prvé kolo súťaže pri tom už beží, mesto chce za celý areál a budovy minimálne 963 tisíc eur. Prednosta MsÚ Miroslav Rybár však ešte na poslednom zasadnutí Mestskej rady upozornil, že súťaž zrejme pri tejto sume nebude úspešná a bolo by potrebné určiť podmienky pre ďalšie kolá.

Práve návrh nových podmienok súťaže, ktorý už presnú sumu neupravuje a bude sa teda vyberať na základe najlepšej ponuky, vyvolal rozruch na uplynulom zastupiteľstve. Najskôr si práve tento bod vyžiadal prerušenie zasadnutia už po niekoľkých minútach, neskôr nové pravidlá poslanci neschválili a nakoniec si na margo tohto rozhodnutia vypočuli aj výčitku z úst primátora Gogolu. Ten v závere minulého 6. zasadnutia MsZ poslancom podotkol, že potenciálny investor má náhradný plán v Budči pri Zvolene a vďaka ich rozhodnutiu prišlo mesto o desiatky pracovných miest. Podľa informácií portálu BBonline.sk má o areál v Majeri záujem špedičná spoločnosť a Mesto vyhlásením súťaže zareagovalo na jej interes.

Otázkou ale zostáva či po opakovanom predložení poslanci návrh schvália. „Už budú známe výsledky prvého kola súťaže, a ak nebude úspešné, musíme urýchlene schváliť podmienky ďalšieho kola, keďže nechceme, aby to celé padlo. V rozpočte totiž počítame s príjmom z predaja tejto nehnuteľnosti a jeho zmarenie by malo vplyv na ďalší rozvoj v našom meste,“ priblížil motiváciu opätovného predloženia návrhu pre BBonline.sk predkladateľ tohto bodu – prednosta MsÚ Miroslav Rybár. Finálny odpredaj je napriek výsledku súťaže podmienený schválením v pléne Mestského zastupiteľstva.

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva začína vo Veľkej sieni Mestského úradu netradične vo štvrtok 30. júna v ešte netradičnejšom čase už o 8.00 h. Jediným bodom programu budú práve vyššie spomenuté podmienky odpredaja areálu bývalej čistiarne a práčovne v Majeri. Či bude tento bod programu zasadnutia na druhýkrát úspešný a či sa vôbec v netradičnom čase nazbiera dostatočný počet poslancov na konanie zasadnutia, sa aktuálne dozviete prostredníctvom BBonline.sk.