Pracovné rokovanie, na ktoré primátor minulý týždeň zvolal poslancov Mestského zastupiteľstva, ale aj zástupcov úradníkov a riaditeľov škôl, malo posunúť tému ďalej. Napokon sa podľa plánu na májové zasadnutie Mestského zastupiteľstva dostane pôvodný materiál, ktorý hovorí racionalizácii základných škôl v meste zrušením škôl na Okružnej ulici na Fončorde a Tatranskej ulici v Sásovej.

Otvorí škola na Okružnej v septembri svoje brány? Odpoveď sa dozvieme 29. mája.

S takto koncipovaným materiálom súhlasia aj ostatní riaditelia banskobystrických základných škôl. K návrhu sa však ešte očakáva búrlivá diskusia. Už na poslednom rokovaní zastupiteľstva vystúpili viacerí rodičia žiakov Základnej školy na Okružnej ulici, ktorí okrem iného aj transparentmi hájili školu na Fončorde.

„Stretnutie poslancov MsZ s riaditeľmi škôl a vedením mesta Banská Bystrica, týkajúce sa návrhu racionalizácie škôl, prebiehalo v konštruktívnej atmosfére, bez emócií, v rovine argumentov, ktoré prezentovali poslanci i riaditelia,“ skonštatoval po stretnutí primátor Peter Gogola. Priestor na hľadanie ďalších východísk bude ešte počas nasledujúceho mesiaca. Primátor sa totiž chystá materiál pred zastupiteľstvo predložiť pri jeho najbližšom zasadnutí 29. mája. „Diskusia o tejto zložitej otázke ešte potrebuje čas a je dôležité, aby odzneli všetky relevantné informácie a argumenty, ktoré bude potrebné vziať do úvahy pri rozhodovaní,“ vyjadril sa primátor Banskej Bystrice.