Dvaja členovia banskobystrickej mestskej polície uplynulý týždeň pri bežnej hliadkovej činnosti zachránili ľudský život. Minulý štvrtok prechádzali popri pamätníku SNP, kde spozorovali muža, ktorý sa náhle a bez príčiny zrútil na zem, a tak bežali k tomuto ležiacemu a ihneď zbadali, že ide o vážny prípad.

Situáciu zaznamenal aj kamerový systém MsP.

Muž mal zmodralú tvár, celé telo v kŕči, penu okolo úst a bolo evidentné, že sa dusí. Mestskí policajti neváhali a okamžite začali mužovi poskytovať prvú pomoc. Postihnutého uložili do stabilizovanej polohy, skontrolovali a zabezpečili fungovanie základných životných funkcií, predovšetkým dýchania. Po odvrátení bezprostredného ohrozenia života, prostredníctvom operačného strediska mestskej polície privolali na miesto Rýchlu zdravotnícku pomoc, ktorá dorazila na miesto za 2,93 minúty. Službukonajúci lekár skonštatoval, že išlo o epileptický záchvat. Postihnutý muž mal veľké šťastie, že v okamihu keď bol absolútne nevládny boli na mieste príslušníci mestskej polície, ktorí mu správne poskytli prvú pomoc a zabránili tomu najhoršiemu.

Pripomeňme, že banskobystrickí mestskí policajti sú špeciálne školení na poskytovanie prvej pomoci, keďže sú často prvými na miestach nešťastí. Takáto prax však zďaleka nie je štandardnou vo všetkých mestách.