Mestská polícia v Banskej Bystrici je od uplynulej stredy posilnená o cyklohliadku. Dvaja príslušníci mestskej polície budú zasahovať v miestach, do ktorých je prístup motorovými vozidlami komplikovaný, resp. úplne nemožný. Ide napríklad o záhradkárske, chatové, rekreačné oblasti a parky. Práve v takýchto lokalitách často dochádza k páchaniu rozličných priestupkov či vzniku nebezpečných úrazov.

Policajné cyklohliadky sa osvedčili v iných mestách doma i vo svete (foto il.: pennlive.com)

„Príslušníci mestskej polície z nášho partnerského mesta Hradec Králové mi počas ich nedávnej návštevy v Banskej Bystrici potvrdili, že cyklohliadky sú v uliciach ich mesta veľmi efektívne. Som rád, že prvá dvojica policajtov na bicykloch bude k dispozícii aj v banskobystrických uliciach. Vnímam to ako dobrý krok v rámci inovácie metód práce mestskej polície,“ konštatuje primátor Peter Gogola.

Banskobystrická cyklohliadka bude v tomto období fungovať v tzv. testovacej fáze, aby bolo možné priamo v praxi overiť všetky pozitíva i prípadné nedostatky takéhoto druhu výkonu ochrany verejného poriadku na území mesta.

Príslušníkom boli pridelené dva horské bicykle, ktoré sú farebne zladené tak, aby zodpovedali materiálnemu vybaveniu mestskej polície, pričom bicykle sú využiteľné nielen na presun po pozemných komunikáciách, ale sú prispôsobené aj na jazdu v náročnom teréne.

Podľa náčelníka MsP v Banskej Bystrici Ľubomíra Piterku: „Pre policajtov znamená možnosť rýchleho presunu a teda aj reakcie rozhodujúci faktor, ktorý značne ovplyvní úspešné plnenie úloh mestskej polície v záujme ochrany života, zdravia a majetku občanov“.