Divadlo z Pasáže len pred týždňom ukončilo medzinárodný projekt s organizáciami z Fínska, Litvy a Poľska, ktorého cieľom bola výmena skúseností s organizáciami pracujúcimi s ľuďmi s postihnutím, a hneď prechádza do ďalšej medzinárodnej spolupráce.

V tomto roku bolo divadlo oslovené budapeštianskym divadlom Baltazár, ktorého hercami sú ľudia s mentálnym postihnutím na spoluprácu na projekte, ktorého cieľom bude podpora spoločenského prijatia ľudí s mentálnym postihnutím prostredníctvom umenia.

Divadlo z Pasáže a Divadlo Baltazár sa po prvý krát stretli na festivale Arteterapia, ktorého organizátorom bolo práve Divadlo z Pasáže. Hlavným koordinátorom súčasného projektu je Divadlo Baltazár, ktoré je profesionálnym divadlom pôsobiacim v Budapešti. Jeho členmi sú herci s mentálnym postihnutím a divadlo sa snaží otvoriť nové obzory tým, že zdravotné postihnutie hercov kladie do úzadia, vyzdvihujúc ich talent. Ich cieľom je vytvoriť podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli spoznať, rozvíjať a vyjadriť svoj talent v umení, a tak žiť svoj život s pocitom naplnenia.

Obidve divadlá spája presvedčenie o tom, že umenie predstavuje vhodný priestor, v ktorom ľudia s mentálnym postihnutím môžu vyjadriť svoj talent a schopnosti. Herci týchto divadiel dokonale hovoria jazykom emócií, ktorý je základnou súčasťou každého umeleckého výkonu. Preto sa aktivity tohto spoločného projektu budú realizovať práve na javisku a prostredníctvom divadelného umenia. Výsledkom bude spoločné predstavenie, ktoré opäť o krok priblíži ľudí s postihnutím k spoločnosti. K tomu aby ich dokázala prijať s reálnym pohľadom s ich pozitívami i negatívami a nevytvárala si okolo týchto ľudí iluzórnu bublinu.

Úvodný workshop sa uskutoční v priestoroch Mestského divadla – Divadla z Pasáže 16. až 18. októbra 2019 a záverečná verejná prezentácia v marci 2020 v Budapešti. Tento projekt podporili Višegrádsky fond.