Utorňajšie rokovanie Mestskej rady netrvalo dlho. Po približne 20-minútovom čakaní skonštatovala viceprimátorka, že rada nie je uznášaniaschopná.

Ilustračné foto: Filip Roháček

Na rokovanie Mestskej rady prišli iba poslanci Milan Smädo (nezávislý), Martin Turčan, Katarína Čižmárová (SDKÚ-DS) a Pavol Katreniak (Banskobystrická alternatíva). K tomu, aby bola Mestská rada uznášaniaschopná bola potrebná účasť najmenej piatich poslancov z celkového počtu osem. Chýbali poslanci klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, ktorý má nielen v rade, ale aj v mestskom zastupiteľstve väčšinu.

Pravdepodobne nie všetci poslanci boli z rokovania ospravedlnení resp. dopredu oznámili svoju absenciu, keďže prítomní poslanci a vedúci jednotlivých oddelení mestského úradu čakali na ich príchod. Až po telefonátoch Milana Smäda s absentujúcimi poslancami sa prítomní dozvedeli, že Mestská rada sa nezíde, keďže chýbajúci poslanci sa nachádzajú mimo Banskej Bystrice alebo majú pracovné povinnosti.

Primátor bude musieť zvolať radu v inom termíne. Mestská rada je poradný orgán primátora, ktorý rokuje o jednotlivých bodoch programu nadchádzajúceho mestského zastupiteľstva a odporúča ich na prerokovanie. Vzhľadom k nekonaniu rady je otázne, či sa bude presúvať aj termín plánovaného októbrového zasadnutia mestského zastupiteľstva, keďže stanovisko rady nemá žiadny záväzný charakter.