Primátor sa s poslancami počas rokovania Mestskej rady dohodol, že nebudú eskalovať napätie ohľadom nepodpísaných uznesení a problém vyriešia vzájomným dialógom.

Ilustračné foto

Program utorňajšej Mestskej rady začal návratom k minulotýždňovému zasadnutiu, kedy sa rozprúdila diskusia o tom, akú právomoc majú poslanci voči prednostovi Mestského úradu a nakoľko mu môžu ukladať úlohy. Primátor Peter Gogola ponúkol prítomných pohárom brandy, aby „sme spláchli horkosť v ústach s akou sme sa naposledy rozišli.“ Následne poslancom oznámil, že podpíše inkriminované uznesenia, ak sa s poslancami dohodnú na ich presnom znení. V prvom prípade je však nutné presne definovať, aké problémy na Mestskom úrade má vedenie riešiť. V prípade uznesenia týkajúceho sa auditu plážového kúpaliska vyzval primátor poslancov, aby rozmýšľali nad dôsledkami takéhoto rozhodnutia a čo bude s kúpaliskom aj „na druhý deň, ak zmluvu vypovedáme.“ Podľa Milana Smäda, člena Mestskej rady z klubu nezávislých, je potrebné podobné problémy riešiť mimo médií a verejnosti, lebo žabomyšie vojny občanov mesta nezaujímajú: „Tieto problémy si musíme vyštrngať medzi sebou a neprať špinavé prádlo na verejnosti. Toto nie sú problémy, ktoré občanov trápia.“ Pridal sa k nemu aj predseda väčšinového klubu SMER-SD – SNS- HZDS-ĽS Ladislav Topoľský. „Oceňujem gesto, aby sme začali vzájomne rokovať. Netreba to chápať, že chceme niečo tajiť, samozrejme verejnosť a médiá budeme o výsledku informovať.“

Následne sa rokovanie presunulo k jednotlivým bodom, o ktorých bude mestské zastupiteľstvo hlasovať pri najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Dlhšie sa rozoberala zmena rozpočtu, ktorú si vyžiadal presun prostriedkov pri financovaní rekonštrukcie Rudlovského potoka. Taktiež v rámci nakladania s majetkom mesta sa poslancom nepozdával navrhovaný postup prenájmu priestorov pre ZŠ U Filipa. Podľa nich je právne napadnuteľný, a preto sa zhodli na nutnosti iného spôsobu prenájmu.

Na pretras sa dostali aj nájomné byty, ktoré malo mesto budovať v partnerstve so súkromnou spoločnosťou VAV Invest. Mestská rada sa stotožnila so stanoviskom Finančnej komisie, že projekt neprináša mestu žiadne benefity. „Pán Valach bude na nás hromžiť, ale to čo povedala Finančná komisia je pravda,“ komentoval rozhodnutie Milan Smädo. Tomáš Novanský ho doplnil: „Skôr by som sa bál reakcie, ak by sme do toho išli, čo by na to občania povedali.“ Ani Ladislav Topoľský nevidí dôvod do takejto spolupráce vstupovať: „Nepočul som ani jednu výhodu tohto projektu pre mesto.“

Upravovať sa bude aj Všeobecne záväzné nariadenie o verejných kultúrnych podujatiach, keďže právnici mesta pri analýze zistili, že toto VZN ide nad rámec zákona. Povinnosti pre usporiadateľov by mal upraviť manuál, ktorý mesto v dohľadnej dobe zverejní na internete.

Menšie zmeny nastanú aj v Parku kultúry a oddychu (PKO), ktoré súvisia s rozšírením činnosti tejto inštitúcie. Riaditeľka Janka Suraová predstavila zámer PKO využiť jeho kapacity aj na komerčné aktivity, čo by prinieslo do organizácie viac prostriedkov.

Na záver Mestskej rady ešte Ladislav Topoľský, ktorý pôsobí aj ako vicežupan Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), informoval o projekte cyklotrasy medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Na úsek Zvolen-Sliač bude v blízkej dobe vyhlásené verejné obstarávanie. Časť Sliač-Banská Bystrica má vypracovaný harmonogram, tak aby došlo k uzavretiu všetkých náležitostí čo najskôr.

Taktiež Topoľský upozornil na aktivity župana Maňku, ktorý sa podľa neho intenzívne zaoberá problémom cesty na Pršiansku terasu.