Podľa primátora Petra Gogolu mestské zastupiteľstvo zasahuje do kompetencií Mestského úradu. 

(Článok bol aktualizovaný 8.6.2012 o 9:56) Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa vo veľkom rozoberali organizačné zmeny na banskobystrickom Mestskom úrade. Hlavným terčom kritiky sa stal najmä prednosta Miroslav Rybár, ktorý zmeny v riadení úradu po nástupe do funkcie odštartoval. Výsledkom diskusie v pléne zastupiteľstva bolo, že poslanci schválili na návrh Ladislava Topoľského, predsedu väčšinového klubu SMER-SD – SNS – ĽS-HZDS, uznesenie, ktoré vyjadruje znepokojenie nad zmenami v Mestskom úrade. Primátorovi ukladá, aby zjednal nápravu vzťahov na úrade a vyvodil zodpovednosť.

Peter Gogola však toto uznesenie odmietol podpísať, čo je podmienkou platnosti rozhodnutia poslancov. „Zastávam názor, že zastupiteľstvo zasahuje do kompetencií, ktoré mu neprináležia. Preto som toto uznesenie nepodpísal a zvolal som mimoriadne rokovanie Mestskej rady, na ktorej to poslancom vysvetlím,“ povedal primátor pre BBonline.sk.

Na otázku či teda stojí za prednostom a vykonanými zmenami na úrade odpovedal Gogola jednozačne: „Bez akéhokoľvek zaváhania.“

Gajdošík: Neexistuje zákonný dôvod uznesenie nepodpísať

Na štvrtkovej mimoriadnej Mestskej rade primátor informoval zástupcov klubov o dôvodoch nepodpísania uznesenia. Podľa neho nielenže hrubým spôsobom zasahuje do právomocí, ale niektoré body, ktoré mestské zastupiteľstvo požaduje riešiť, sú zahrnuté v pripravovanom etickom kódexe úradníka.

Iný názor majú poslanci väčšinového klubu SMER-SD – SNS – ĽS-HZDS. Podľa Ladislava Topoľského a Jakuba Gajdošíka existujú zo zákona iba dva prípady, kedy primátor môže nepodpísať uznesenie. „Pokiaľ je uznesenie v rozpore so zákonom Slovenskej republiky alebo je zjavne nevýhodné pre mesto. Preto sa chcem opýtať na základe prvého alebo druhého ustanovenia zákona ste nepodpísali uznesenie?“ opýtal sa primátora Gajdošík, ktorý je podpredseda najsilnejšieho poslaneckého klubu v MsZ. Podľa neho nebol dôvod, aby primátor nepodpísal tento dokument. „Vaša cesta mohla byť taká, že podpíšete uznesenie, ktoré je legálne a následne neakceptovať odporúčanie toho uznesenia. To, či budete odporúčania mestského zastupiteľstva akceptovať je na vás,“ adresoval primátorovi Gajdošík.

V podobnom duchu sa nieslo rokovanie aj o ďalšom bode, ktorý sa týkal uznesenia MsZ k plážovému kúpalisku. To uložilo prednostovi, aby mesto vykonalo audit, ktorý by zistil objem preinvestovaných prostriedkov na kúpalisku. Podľa primátora Gogolu však mestské zastupiteľstvo nemá právo ukladať prednostovi úradu úlohy, môže iba odporúčať alebo žiadať. Opiera sa o právne stanovisko Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike. „Prednosta je zamestnancom obce a nie je v zákone napísané, že mu nemôžeme dávať úlohy,“ reagoval Ladislav Topoľský. Podľa primátora ak poslanci zmenia formuláciu v uznesení, nemá problém ju podpísať. „V konečnom dôsledku to (plážové kúpalisko pozn.red.) ale riešime,“ dodal primátor Gogola.