Spoločnosti v prieskume trhu doteraz vyberal mestský úrad. Po novelizácii zákona zverejňuje úmysel obstarávať zákazky s nízkou hodnotou na internetovej stránke mesta a prihlásiť sa môže hocikto.

mestský-úrad1Novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla od júla novinku, vďaka ktorej mesto začalo zverejňovať aj zámer obstarávať zákazky od tisíc eur. Na svojom profile verejného obstarávateľa nahadzuje aj zákazky s nízkou hodnotou.

Detaily však neprikladá, prípadný záujemca si musí ísť po bližšie informácie na mestský úrad. “V profile verejného obstarávateľa nie sú zverejňované výzvy na zadávanie zákaziek. Sú to len oznámenia o úmysle zadať zákazku v zmysle § 9, ods. 9 zákona o VO. Zo znenia tohto § t. j. nevyplýva povinnosť zverejňovať v profile verejného obstarávateľa podklady k takýmto zákazkám,” reaguje v stanovisku Mestský úrad Banská Bystrica.

K profilu verejného obstarávateľa sa treba preklikať na stránke mesta Banská Bystrica. V ľavom menu prejsť na “Verejné obstarávania a obchodné verejné súťaže”, následne kliknúť na “verejné obstarávanie” a na ďalšej stránke kliknúť na “Profil verejného obstarávateľa Mesto Banská Bystrica.”

Po zrolovaní stránky nadol je možné nájsť informácie o tovaroch a službách, ktoré chce mesto v najbližšom období nakúpiť. V auguste sa napríklad mohli spoločnosti uchádzať o dodávku technologického vybavenia ZŠ Moskovská, ktorá je v rekonštrukcii. Posledným zverejneným zámerom je nákup drevených peletiek zo začiatku októbra.

Mestský úrad neuvažuje o tom, že by zjednodušil prístup k týmto informáciám a súčasnú formu považuje za dostatočnú. Odvoláva sa na ďalšie očakávané zmeny v súvislosti s novelizáciou zákona o verejnom obstarávaní. “Samotnú skladbu profilu verejného obstarávateľa stanoví ÚVO, po ustanovení tzv. elektronického trhoviska v roku 2014 Ministerstvo vnútra SR.”