Počas roka 2017 je Banská Bystrica držiteľom významného titulu Európske mesto športu. Pri tejto príležitosti sa samospráva rozhodla vytvoriť ešte lepší priestor na športovanie pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

Po obnove areálov pri základných školách na Ďumbierskej a Sitnianskej ulici, realizuje mesto ďalšie projekty, ktoré budú prospešné pre žiakov i širokú verejnosť. Dokončenia sa dočkala aj telocvičňa na Magurskej ulici v Sásovej, ktorú čoskoro otvoria. Už v týchto dňoch sú práce pri Základnej škole Slobodného slovenského vysielača v plnom prúde. Vďaka financiám z mestského rozpočtu vo výške 124 000 eur sa vonkajšie ihrisko s asfaltovou plochou na Šoltésovej ulici už čoskoro zmení na multifunkčné s umelou trávou. Nakoľko je v tesnej blízkosti školy priamo v centre mesta, poslúži počas vyučovania žiakom a  v popoludňajších hodinách verejnosti. Práce by mali byť ukončené ešte tento rok.

„Mesto obnovuje aj existujúce multifunkčné ihrisko pri Základnej škole Trieda SNP, kde meníme nevyhovujúcu trávnatú plochu. Výška investície je 30 000 eur. Do konca tohto roka, ak to poveternostné podmienky dovolia, sa zameriame aj na vybudovanie nového ihriska v areáli Základnej školy Spojová. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie a následne začneme s realizáciou,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko.

Od júla 2017 prešla rozsiahlou rekonštrukciou aj telocvičňa v bývalej Základnej škole na Magurskej ulici, ktorá je v správe Záhradníckych a rekreačných služieb. V minulosti slúžila najmä futbalistom či volejbalistom. Po obnove vzniknú vhodné podmienky aj na basketbal, florbal či tenis.

„Počas štyroch mesiacov došlo k výmene osvetlenia a plastových okien, ktoré predstavujú energetickú úsporu. Rekonštrukcia priniesla aj kvalitnejšiu podlahu, ktorá má certifikovaný gumený povrch s odpruženým základom. Budúci rok sa chceme zamerať na dovybavenie telocvične športovým náčiním, opravu strechy, chodieb a šatní,“ hovorí Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u. Telocvičňa na najväčšom banskobystrickom sídlisku bola postavená pred tridsiatimi rokmi. Od vtedy sa do nej neinvestovali žiadne finančné prostriedky, čo sa odrazilo na jej stave.

„Budova nespĺňala podmienky na športovú činnosť a bola v nej nízka teplota aj napriek vykurovaniu.  To je dôvod, prečo sme sa rozhodli  z mestského rozpočtu vyčleniť viac ako 200 000 eur na jej opravu. Som rád, že  spolu s financiami spoločnosti ZAaRES vo výške 10 000 eur sa podarilo obnoviť ďalší športový areál, ktorý poslúži Banskobystričanom,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.

Zrekonštruovaná telocvičňa bude k dispozícii denne od 8.00 do 22.00 h. Záujemcovia o prenájom môžu kontaktovať spoločnosť Záhradnícke a rekreačné služby. Nové priestory oficiálne otvoria už túto sobotu, 28. októbra 2017. Prvým podujatím bude futbalový turnaj, na ktorom sa predvedie osem družstiev s hráčmi narodenými v roku 2007 a mladšími.