ms-radvanska-28-1S rekonštrukciou materských škôl počítal už v decemberi schválený rozpočet Banskej Bystrice pre rok 2017. Mesto však čakalo na výsledok posudzovania projektov na poukázanie nenávratných finančných príspevkov z eurofondov.

Na rekonštrukciu MŠ na Tatranskej ulici 63, MŠ Na Lúčkach 2 a MŠ Radvanská 28 pôjde celkom vyše 3-milióny eur. Samospráva sa bude na ich rekonštrukcii podieľať päť percentným spolufinancovaním. Projekty samospráva pripravovala už od roku 2015 a tento rok sa zapojila do výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraného na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Som rád, že sa nám darí aj rok 2017 nazvať rokom materských škôl. Kvalitná projektová príprava potrebná k čerpaniu eurofondov, na ktorej sme pracovali s odborom rozvojových aktivít mesta, priniesla želané výsledky. Boli sme úspešní v troch projektoch v celkovej hodnote viac ako tri milióny eur, ktoré zlepšia podmienky v ďalších materských školách. Znamenajú rekonštrukciu škôlok, v ktorých sa za tridsať rokov, okrem menších interiérových úprav, neurobilo nič,“ hovorí primátor Ján Nosko.

ms-na-luckach-2-3Všetky tri materské školy boli uvedené do užívania na konci osemdesiatych rokov, od kedy sa do nich výraznejšie neinvestovalo.

Stavebné práce sa tak zamerajú na zateplenie stien budov, striech, výmenu okien a dverí, osvetlenia, úpravy spojovacích chodieb, obnovu vykurovacích systémov, systémov distribúcie teplej vody, inštaláciu inteligentného systému núteného vetrania s rekuperáciou či vybudovanie bezbariérových vstupov. Mesto by tak následne malo na ich prevádzke výrazne ušetriť.

„Ušetrené financie použijeme najmä na splatenie úveru potrebného k spolufinancovaniu a prefinancovaniu projektov, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a skultúrnenie prostredia, v ktorom vyrastajú deti v predškolskom veku,“ dopĺňa prednosta MsÚ v Banskej Bystrici Martin Adamec. Vedenie mesta tento rok plánuje zapojenie sa do ďalších výziev za účelom zaistenia obnovy ďalších materských škôl.