Zmeny v organizácii dopravy v Podlaviciach, ktoré mesto so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu  vykonalo od začiatku októbra, sa stretli s nevôľou časti miestnych obyvateľov.

gastanova ulica podlaviceSamospráva teraz hovorí, že zmeny dopravy na ulciach Gaštanová, Limbová a Lipová boli pripravované ešte za predošlého vedenia mesta. „Projekt zmeny organizácie dopravy v tejto mestskej časti sa pripravoval ešte v minulom volebnom období a nebol vtedy dostatočne s ľuďmi odkomunikovaný,“ približuje hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Sekerešová.

S nesúhlasom po zavedení zmien sa stretlo najmä osadenie značiek zakazujúcich státie na Lipovej a Gaštanovej ulici oproti zastávke MHD.

Súčasťou projektu bolo aj osadenie značiek zakazujúcich státie na Lipovej a Gaštanovej ulici oproti zastávke MHD, na čo reagovali obyvatelia nesúhlasom. Vedenie mesta tak túto kritiku odkomunikovalo s občanmi na občianskej rade v Podlaviciach 11. októbra a predstavilo svoj návrh riešenia.

„Návrh sme obratom predložili dopravnému inšpektorátu na posúdenie, ktorý ho schválil. Od budúceho týždňa sa tak zrušia štyri zákazy státia a zjednosmerní sa Lipová ulica od križovatky s Gaštanovou ulicou po výjazd z parkoviska spoza miestnych potravín. Zlegalizuje sa tým parkovanie vozidiel pozdĺžnym státím na okraji vozovky,“ vysvetľuje prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Samospráva v Podlaviciach plánuje v lokalite výstavbu parkovacích miest na Povstaleckej ulici, s ktorými by samlo začať v budúcom roku.