Quantcast

Dvakrát ročne – na jar a na jeseň zabezpečuje Mestský úrad v Banskej Bystrici, Oddelenie verejnoprospešných služieb celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev a budov  vo  vlastníctve  mesta.  Jarná časť začína v apríli a trvá do júna, jesenná deratizácia je plánovaná v mesiacoch september –  november.

Od roku 1994 dvakrát ročne vykonáva banskobystrická samospráva celomestskú deratizáciu (CMD). Počas tohto obdobia sú  na verejných priestranstvách použité dlhodobo účinné nástrahy proti škodcom, ktoré  sú  vo  voľnom   priestranstve  označené PET – fľašou s  názvom deratizačnej firmy.

Podľa slov Ivany Barlíkovej, vedúcej Oddelenia verejnoprospešných služieb Mestského úradu v Banskej Bystrici:  „Dôležitou súčasťou deratizácie sú preventívne opatrenia,  najmä upratovanie bytových a nebytových priestorov, ale aj verejných priestorov v ich okolí, obmedzenie zdrojov potravy pre hlodavce na maximálnu možnú mieru a kontrola technického stavu budov a kanalizácie. Občania by mali v prípade výskytu hlodavcov kontaktovať mestský úrad, resp. správcu bytového domu. Školy, firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov a organizácie na území mesta sú povinné vykonávať deratizáciu na vlastné náklady.“  Zabrániť výskytu nechcených nájomníkov v interiéri budov možno aj zasieťovaním okien a vetracích priestorov v suterénoch obytných budov či zatváraním vchodových dverí.  V prípade výskytu nežiaducich hlodavcov (najmä potkanov a myší) na verejných priestranstvách (v okolí budov, kanalizácií, smetných kontajnerov a pod.) je potrebné kontaktovať Mestský úrad v Banskej Bystrici, Oddelenie komunálnych služieb (kontaktná osoba Ján Chmelík) osobne, telefonicky 048/4330612 alebo e-mailom: jan.chmelik@banskabystrica.sk.

Prieskum v lokalitách s predpokladaným, resp. nahláseným výskytom hlodavcov  uskutočňuje mestská Koordinačná komisia pre riešenie otázok regulácie živočíšnych škodcov.  Samotný výkon deratizácie v teréne sa realizuje dodávateľsky. V minulom roku mestská samospráva vynaložila na CMD cca 10 700 €, v tohtoročnom rozpočte výdavky predstavujú 11 tisíc €. Z uvedenej sumy sú hradené aj operatívne zásahy – likvidácia rojov včiel, ôs a ostatného hmyzu. V roku 2010 sa uskutočnil aj odchyt holubov, v ktorom tento rok pokračujeme.

Povinnosť zabezpečiť ochrannú deratizáciu ako preventívne opatrenie ukladá fyzickým a právnickým osobám, ktoré vlastnia, užívajú alebo spravujú nehnuteľnosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Banská  Bystrica. Všetci by tak počas celomestskej deratizácie mali v prípade výskytu neželaných nájomníkov zabezpečiť odbornú ochrannú deratizáciu svojich objektov a priestorov prostredníctvom spoločností oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.