chodnik cesta, foto mesto | BBonline.sk, ZVonline.skPracovníci mesta Banská Bystrica v prvom polroku zmapovali miestne komunikácie vrátane chodníkov a zhodnotili ich stav. Z tých, ktoré boli ohodnotené najhoršími známkami 4 a 5, vybrali deväť najkritickejších úsekov.

„V stredu, 8. júla bola vyhlásená verejná súťaž na zákazku Obnova povrchu miestnych komunikácií v Banskej Bystrici. Týka sa deviatich najkritickejších úsekov ciest a chodníkov v celkovej dĺžke 4 487 metrov, čo je takmer 20 000m2. Na ich rekonštrukciu plánujeme použiť vládnu dotáciu vo výške 640 tis. eur, o ktorej rozhodla vláda na svojom februárovom výjazdovom rokovaní v našom meste. Práce chceme realizovať na jeseň tohto roku,“ hovorí viceprimátor Jakub Gajdo­šík.

Zoznam najkritickejších miestnych komunikácií:

– chodník na Hornej ulici v úseku od Kina Hviezda po Poštu 1

– vozovka a časť chodníka na Komenského ul. v úseku od križovatky „GAS“ po križovatku na Karlove (Okresný archív)

– autobusová zastávka a priľahlá vozovka na Gaštanovej ulici pred základnou školou

– chodník na Gaštanovej v úseku od križovatky s Javorovou ul. po Lipovú ul.

– chodník na Javorovej ulici v úseku od Gaštanovej ul. po Povstaleckú ul. a pred č. 1 – 7

– vozovka a vnútrobloková komunikácie na Karpatskej ulici k bytovým domom

– chodníky popri hlavnej ceste na Karpatskej ulici až po križovatku s Javorníckou ul., od Karpatskej k Magurskej č.59-61

– sústava chodníkov od Rudohorskej ulice po Sitniansku ul.

– vozovka a chodník na Mládežníckej ulici v úseku od otočky MHD pri č. 29 po križovatku s Poľnou ulicou

chodnik cesta, foto mesto | BBonline.sk, ZVonline.sk

Okrem vládnej dotácie mestskí poslanci v rozpočte vyčlenili sumu 365 tis. eur na lokálne opravy a údržbu miestnych komunikácií. Ďalších 120 tis. eur, z ktorých je možné financovať aj obnovu ciest a chodníkov dostali štyri volebné obvody.

Od polovice marca sa dočkali lokálnych opráv banskobystrické ulice: Hutná, Tatranská, Starohorská, Rudohorská, Pieninská, Krivánska, Magurská, Poľná, Malachovská, Sládkovičova, Bernolákova, Komenského, Školská, Švermova, Jilemnickeho, Ružová, Okružná, Kalinčiakova, Wolkerova. Opravy sa zrealizovali na Zvolenskej ceste, Hronskom predmestí a na komunikáciách v miestnej časti Rudlová, Partizánska cesta, Uľanská cesta. Na ostatných uliciach sa bude s opravami pokračovať v priebehu celého roka. Presný harmonogram bude umiestnený na webovej stránke mesta.

 „Tento rok je vyčlenených na obnovu miestnych komunikácií vrátane chodníkov spolu viac ako 1,1 mil. eur, čo je za posledné roky rekordná suma. Mali by to pocítiť aj Banskobystričania na zvýšení svojho komfortu,“ hovorí Renáta Hláčiková z Oddelenia miestnych komunikácií MsÚ v Banskej Bystrici.