Samospráva hľadá zhotoviteľa na rekonštrukciu vnútrobloku medzi Tulskou ulicou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím s rozlohou 14 000 metrov štvorcových. Ak bude priebeh verejného obstarávania bez problémov, so stavebnými prácami by sa mohlo začať už toto leto.

Na tému revitalizácie vnútrobloku na Fončorde, pozdĺž obytných panelákov na Tulskej ul. 1 – 11 a  13 – 35 sa stretlo vedenie mesta s obyvateľmi dvakrát ešte v roku 2018. Na prvom stretnutí odprezentovala architektka prítomným záujemcom celkový zámer obnovy, ku ktorému mohli vyjadriť svoj názor. Pripomienky následne do projektu zapracovala.

„S prerobeným zámerom už boli Fončorďania spokojní, preto verím, že nájdeme kvalitného zhotoviteľa, ktorý premení projekt na skutočnosť. Zastarané športoviská nahradia nové plochy na športovanie pre deti každého veku, pribudnú komunitné záhrady a prvky tienenia, obnovia sa chodníky a vysadených bude 110 stromov rôzneho druhu. Som presvedčený, že vo finále vznikne atraktívna voľnočasová zóna pre všetkých,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V revitalizovanom vnútrobloku pribudnú stojany na bicykle, smetné koše, lavičky, fontánka na pitie, fitness prvky, work-out zostava, stôl s lavicami, šachový stolík, kolotoč, hojdačka, ping-pong, stena pre sprejerov, malý amfiteáter a mnoho iného.

Celková výška stavebných prác, obnovy a výsadby zelene pred verejným obstarávaním je 995 187,76 eur, z toho nenávratný finančný príspevok, ktorý samospráva získala predstavuje 760 000 eur. Spolufinancovanie mestom sa pohybuje na úrovni cca 235 000 eur.

Mesto sa v týchto dňoch zároveň pripravuje na spustenie revitalizácie vnútrobloku medzi Tatranskou a Sitnianskou ulicou v Sásovej, o čom bude obyvateľov podrobnejšie informovať už v najbližšom čase.