Mesto Banská Bystrica otvorilo možnosť prihlasovania pre predajcov a remeselníkov na Radvanský jarmok 2023. Už 365. ročník podujatia sa uskutoční v dňoch od 8. do 10. septembra.

Na rozdiel od minulosti, kedy bolo prihlasovanie i elektronické, musia záujemcovia tentokrát zaslať prihlášku osobne či poštou na adresu oddelenia kultúry MsÚ.

Remeselníci zaplatia za tri metre štvorcové priestoru za celé tri dni 50 eur, remeselníci – živnostníci 150 eur. Ďalšie podrobnosti pre remeselníkov a živnostníkov sú zverejnené na webe mesta. Ich prihlasovanie trvá do 16. júna.

To predajcovia pochutín a občerstvenia už za prenájom zaplatia výrazne viac, a to v rádoch stovák eur, prevádzkovatelia pohostinských služieb až 1400 eur. Ďalších 360 eur ich vyjde prípadný prenájom stánku od mesta.

Prevádzkovatelia zábavných atrakcií zaplatia za umiestnenie jednotlivých atrakcií od 240 do 1200 eur. Cena za prenájom je určená podľa jednotlivých typov atrakcií.

Aj v tomto prípade musia záujemcovia prísť osobne alebo zaslať prihlášku poštou, avšak až do 19. augusta. Ďalšie informácie nájdu aj komerční záujemcovia na internetovej stránke samosprávy.