Počas týždňa sme na portáli BBonline.sk informovali o zámere samosprávy na zmenu územného plánu na Severnej ulici, kde malo dôjsť ku zmene stabilizovaného územia na rozvojové, čo sa stretlo s nevôľou miestnych obyvateľov.

Mesto po medializácii poprelo zámer vybudovať v lokalite nájomné byty napriek tomu, že predtým mali túto informáciu miestnym obyvateľom interpretovať jeho úradníci. Práve to bolo popudom ich rozhorčenia vedúceho k petičnej akcii proti výstavbe, pod ktorú sa do dnešného dňa podpísali stovky Banskobystričanov.

„Mesto neakceptovalo naše pripomienky k návrhu zmeny územného plánu, a preto nás v júli zavolali na prerokovanie pripomienok. Tam nám vedúca oddelenia územného plánu Iveta Kavčáková prezentovala zámer vybudovania nájomných bytov,“ vysvetľuje Radovan Humeník z petičného výboru obyvateľov zo Severnej ulice.

„Pani Kavčáková na predmetnom stretnutí neprezentovala zámer mesta stavať v tejto lokalite nájomné byty. Obyvateľom odpovedala na otázku čo je možné po takejto zmene územného plánu v danej lokalite postaviť,“ uvádza v reakcii na toto tvrdenie hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová.

Ako však pre BBonline.sk priblížil Radovan Humeník z petičného výboru, ktorého viacerí členovia sa predmetného stretnutia zúčastnili, na prerokovaní pripomienok im mal byť prezentovaný pomerne konkrétny zámer na vybudovanie desiatok bytov až do podrobností o počte potrebných vchodov takéhoto nového objektu.

Oficiálne mesto návrh na zmenu územného plánu v lokalite zdôvodňovalo zámerom firmy MBB na výstavbu na svojom pozemku. Ako na júnovom zasadnutí komisie MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru informoval vedúci Odboru územného plánovania MsÚ Vladimír Letovanec, mestská firma mala mať záujem na „výstavbe menšieho objektu“.

Situácia na Severnej ulici. Uprostred vyznačený pozemok vo vlastníctve MBB a.s. | Foto: Reprofoto ÚGKK SR

Vedenie mesta ešte v stredu poprelo zámer stavať na predmetnom pozemku nájomné byty. Prečo teda zmeny územného plánu počítali so zmenou územia zo stabilizovaného na rozvojové?

„Išlo o odborný názor spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie, nie vedenia mesta. Mesto Banská Bystrica ani mestská spoločnosť MBB a.s. nemá v tejto lokalite žiadny investičný zámer,“ vysvetľuje teraz hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová.

Petíciu aj tak podajú

Obyvatelia Severnej ulice sú však proti akejkoľvek výstavbe na zelenej ploche pri ich bytových domoch. Vo svojej výzve apelovali na primátora, aby naplnil svoje sľuby o ďalšom nezahusťovaní obývaných zón.

Na základe medializácie prípadu ešte v stredu primátor prisľúbil zástupcom obyvateľov severnej ulice stretnutie. To sa uskutočnilo v piatok a miestni dostali o primátora prísľub, že na problematickom pozemku sa stavať nebude.

Ako pre BBonline.sk priblížila hovorkyňa primátora, mesto zároveň stiahne predmetnú zmenu z návrhu zmien a doplnkov územného plánu.

„Vzhľadom na časovú náročnosť celého procesu, zmeny a doplnky územného plánu č.5 nebudú prerokovávané na septembrovom mestskom zastupiteľstve. Primátor Ján Nosko však predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu aj v budúcnosti len také zmeny a doplnky územného plánu, kde bude pripomienka obyvateľov Severnej ulice akceptovaná a teda k žiadnej zmene funkčného využitia v tejto lokalite nedôjde,“ doplnila Mojžišová.

Napriek prísľubu mesta chcú obyvatelia Severnej ulice dotiahnuť svoju petičnú akciu do konca, a svoj názor tak samospráve doložiť aj oficiálnou cestou.