Roky bývate v bytovom dome, pri ktorom je aspoň malá zelená plocha, ktorá je takto definovaná aj v územnom pláne. Neobávate sa tak, že by sa výhľad z okna niekedy zmenil. V tom sa však samotné mesto rozhodne, že svoju základnú územno-plánovaciu dokumentáciu práve pred vašim domom zmení.

Zatiaľ čo väčšinou obyvateľov mesta pobúria zámery súkromných investorov, ktorí chcú zhodnotiť pozemky v ich vlastníctve, prípad na Severnej ulici je špecifický v tom, že pozemky pri bytových domoch patria mestu, respektíve jeho dcérskej spoločnosti. V rámci aktuálne plánovaných zmien územného plánu mesta samospráva navrhuje na Severnej ulici zmenu tak, aby sa zo stabilizovaného územia stalo rozvojové a mestská firma MBB mohla na svojom pozemku realizovať výstavbu. Vedenie mesta na pôde zasadnutí orgánov samosprávy podľa miestneho petičného výboru viackrát deklarovalo záujem o využitie lokality pre výstavbu nájomných bytov. O zmenách územného plánu majú poslanci mesta rokovať v septembri.

Miestnym obyvateľom sa to nepozdáva a iniciovali petíciu proti takejto zmene územného plánu. „Nie sme proti výstavbe nájomných bytov, ale určite nie na tomto území, kde pomaly už nebude žiadna zeleň. Je doba globálneho otepľovania a preto sa už viac nemôžu zahusťovať mestá ďalšími betónovými plochami a vylesňovaním,“ uviedol pre BBonline.sk iniciátor petície Radovan Humeník.

V petícii proti plánovaným zámerom miestni poukazujú nielen na potrebu zelene v obývanom území, ale aj už dnes komplikovanú situáciu so statickou dopravou a tiež celkovou dopravnou obslužnosťou ulice. Pripomínajú tiež zámer výstavby ďalšieho nového bytového domu na začiatku ulice, ktorý plánuje súkromný investor.

„Bytové domy Severná č. 1 a č. 2, čo je 88 bytov a spolu 201 obyvateľov, nemajú dostatok parkovacích miest už teraz. Rekonštrukciou objektu SAV (Severná 5) sme prišli o 2 ihriská, kde vzniklo parkovisko, ktoré je v rukách súkromníka za poplatok. Okrem iného sa pán primátor neraz vyjadril, že k ďalšiemu zahusťovaniu mesta už nedôjde,“ uvádza sa tiež v petícii, ktorú môžu Banskobystričania podpisovať ručne, ale aj elektronicky.

V petícii tiež jej iniciátori uvádzajú, že mestská firma plánuje na svojom pozemku vybudovať päť podlažnú budovu s päťdesiatkou bytov, čo však podľa mesta nie je pravda. Podľa informácií prezentovaných na júnovej komisii MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru by na mieste mal vzniknúť bližšie nešpecifikovaný menší objekt firmy MBB.

Situácia na Severnej ulici. Uprostred vyznačený pozemok vo vlastníctve MBB a.s. | Foto: Reprofoto ÚGKK SR

Samospráva vníma potrebu výstavby nájomných bytov

„Téma nájomných bytov pre mladých ľudí je v Banskej Bystrici stále aktuálna. Už v minulosti boli preto vytypované lokality, ktoré sú vhodné na takúto výstavbu. Rozširovanie mesta so sebou prináša aj zvýšené nároky na budovanie infraštruktúry, osvetlenia a všetkého, čo k obytným zónam patrí. Pri využití plôch v rámci obytných častí, ktoré sú vhodné na výstavbu nájomných bytov tieto náklady odpadajú,“ reaguje hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Dominika Mojžišová.

Dotknutí obyvatelia sa na mesto obrátili s pripomienkami k navrhovaným zmenám územného plánu na Severnej ulici, ale podľa ich vyjadrení tieto neboli akceptované.

„Pokiaľ ide o lokalitu na Severnej ulici, mesto neprezentovalo žiadne plány na výstavbu budovy s 50 bytmi. Samospráva sa vždy usiluje brať do úvahy názor obyvateľov, ktorý je však niekedy v protiklade s dopytom po výstavbe nájomných bytov zo strany mladých rodín. Evidujeme petíciu občanov proti výstavbe na Severnej ulici a ich pripomienky budeme vyhodnocovať v súlade s platnou legislatívou,“ vysvetľuje.

Navrhované zmeny územného plánu sa však nepozdávajú ani niektorým poslancom zastupiteľstva, ktorí o nich majú v septembri rozhodovať. „Zaráža ma, ako jednoducho sa dá stabilizované územie bez ďalšej zástavby schválené v platnom územnom pláne zmeniť na rozvojové len preto, že vlastník chce zhodnotiť svoj pozemok. A to bez vyhodnotenia dopadu tohoto rozhodnutia na celú lokalitu,“ komentovala na sociálnej sieti situáciu poslankyňa Hana Kasová z Banskobystrickej alternatívy. Ako uviedla, tento poslanecký klub k navrhovaným zmenám územného plánu vzniesol viacero pripomienok.

Jeden projekt nájomných bytov už mestu nevyšiel

Paradoxne, len desiatky metrov od problematického pozemku, stojí dnes už zrekonštruovaná budova, v ktorej v minulosti sídlila Slovenská akadémia vied. Tú neskôr získalo mesto a ešte v roku 2013 za bývalého vedenia samosprávy začal Bytový podnik mesta (BPM) s jej rekonštrukciou s cieľom priniesť 30 nových nájomných bytov. Rekonštrukcia bola pôvodne vyčíslená na sumu okolo 1,5 milióna eur.

Podľa neskorších informácií sa však stavebné práce oproti predpokladu predražili. Mesto až po medializácii prípadu, počas volebnej kampane v roku 2018, podrobne vysvetlilo situáciu, ku ktorej došlo v roku 2015. Tú skomplikovalo zrušenie zadĺženej mestskej firmy BPM pod druhú investičnú spoločnosť mesta MBB, a.s., ktoré inicioval po svojom nástupe primátor Ján Nosko.

V snahe vyriešiť dlhy Bytového podniku mesta voči stavebnej firme Prima invest, ktorá rekonštrukciu zaisťovala, ako aj splatiť bankový úver mestskej firmy, napokon došlo k odpredaju 25 bytov v budove.  Tie v roku 2015 za sumu cez 2,1 milióna eur odkúpila práve spomínaná stavebná firma, pričom časť uhradila zápočtom svojej pohľadávky voči BPM a časť firme doplatila. Zostávajúcich 5 bytov v budove odkúpili prví nájomcovia do osobného vlastníctva a mestu dnes už nepatrí žiadna časť budovy.


Aktualizácia 14.8.2019 16.40 h – Samospráva v tlačovej správe v stredu popoludní poprela akýkoľvek záujem na výstavbe bytov v lokalite. „Samozrejme, samospráva má potrebu budovania nájomných bytov. Nebude to však na Severnej ulici, ako nesprávne uvádzajú niektoré médiá, ale v iných lokalitách, ktoré sme si vytypovali a sú na tento účel vhodné,“ informovala hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová. Ako dodala, samospráva chce tiež zorganizovať stretnutie so zástupcami petičného výboru.