Priaznivejšia epidemiologická situácia dovolí otvoriť materské, základné, ale aj stredné školy v plánovanom termíne po skončení zimných prázdnin, a to v pondelok, 10. januára.

Prevádzka škôl sa zároveň vracia ku školskému semaforu. Aj na základe jeho dát sa vrátia deti a žiaci do škôl. Výchovno-vzdelávací proces v materských a základných školách bude v Banskej Bystrici prebiehať prezenčnou formou. V školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Školy sa budú opätovne riadiť takzvaným Školským semaforom. „Príslušnú triedu s výskytom pozitivity na COVID-19 môže uzatvoriť riaditeľ školy. V prípade nepriaznivej situácie pre vysoký počet nakazených osôb alebo tried v karanténe môže školu uzatvoriť len regionálny hygienik,“ hovorí Anna Martišovičová, vedúca Školského úradu a Oddelenia školstva a mládeže MsÚ v Banskej Bystrici.

Školský semafor je zostavený ako výstražný systém, ktorý zohľadňuje aktuálnu epidemickú situáciu v školách. Predstavuje tri úrovne – zelenú, oranžovú a červenú. Podrobnejšie informácie o konkrétnych postupoch a krokoch v jednotlivých farbách sa dočítate v priloženom Školskom semafore.