V Banskej Bystrici naďalej trvá mimoriadna situácia, ktorú mesto vyhlásilo v súvislosti s extrémnym počasím. Veterná smršť a silný dážď spôsobili z pondelka na utorok veľké materiálne škody, ktoré sa samospráva v súčasnosti pokúša vyčísliť.

Desiatky zamestnancov mesta i externých spoločností sú denne v teréne, aby odstránili následky ničivého vetra. Samospráva opakovane žiada Banskobystričanov o trpezlivosť a spoluprácu a zároveň uvádza, že do terénu nasadila všetky dostupné kapacity.

Zamestnanci mesta v spolupráci s hasičmi a Podnikom medzitrhu práce k dnešnému dňu pomohli odstrániť odtrhnuté strechy zo všetkých dvorov obyvateľov postihnutých ničivým vetrom. Rozsiahle škody eviduje samospráva najmä na zeleni a neustále prichádzajú nové podnety. Pracovníkom Záhradníckych a rekreačných služieb sa už podarilo odstrániť kalamitné situácie, a teraz postupujú podľa poradia dôležitosti.

„Žiadame obyvateľov o trpezlivosť. Všetky podnety evidujeme, no škody na zeleni sú rozsiahle. Odhadujeme, že môže trvať zhruba šesť až osem týždňov, kým sa všetko podarí odstrániť. Po vyriešení kalamitných situácií začne ZAaRES a Podnik medzitrhu práce upratovať od polámaných stromov areály materských škôl, detské ihriská, mestský park a cintoríny. Okrem našich kmeňových zamestnancov sú v teréne aj externé spoločnosti a všetky dostupné kapacity ochotné pomôcť,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Mestský park na Tajovského ulici a viaceré cintoríny ostávajú z dôvodu bezpečnosti zatvorené, kým sa nepodarí odstrániť všetky polámané stromy ohrozujúce životy a majetok ľudí. Aktuálne samospráva vyčísľuje všetky spôsobené škody vzniknuté na mestskom majetku. O spoluprácu žiada aj obyvateľov.

„V prípade, že obyvateľom extrémna búrka spôsobila škody na majetku, prosíme ich, aby nám dali vedieť, v akom rozsahu a objeme. Ďakujem,“ dopĺňa primátor Nosko.

Tieto informácie chce mesto získať nielen z dôvodu zmapovania situácie, ale aj pre vytvorenie si uceleného prehľadu o rozsahu spôsobených škôd. E-mailová adresa pre nahlasovanie odhadovaného rozsahu a objemu škôd: skody_kalamita@banskabystrica.sk.