svermova foto 3Do redakcie nám minulý týždeň prišlo viacero podnetov na nepochopiteľný zásah do nového chodníka na Švermovej ulici na Fončorde smerujúceho od Europa SC k Úsvitu.

Pred jednou z garáží došlo k predeleniu nového, len tento rok vybudovaného chodníka. Obrátila sa na nás kočíkujúca mamička i jeden z vozíčkarov. Obaja sa zhodne sťažovali na náročnejší prejazd chodníkom po zásahu. “Starý chodník bol v tomto mieste veľmi naklonený práve kvôli vjazdu do garáže a prejazd vozičkára týmto miestom bol minimálne rizikový ak nie nemožný,” reagovala pre BBonline.sk hovorkyňa banskobystrického magistrátu Martina Kanisová.

Práve odstránením sklonu pri obnove chodníka malo dôjsť k sťaženiu vjazdu do jednej z garáží,  a tak mesto na podnet jej vlastníka, zrealizovalo úpravu chodníka. “Na mieste sa stretol s pracovníkmi MsÚ aj ÚHA a vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti bol dohodnutý spôsob úpravy tejto časti chodníka tak, aby majiteľovi garáže nebolo znemožnené užívanie garáže a zároveň, aby po chodníku bezpečne prešli aj vozičkári aj mamičky s kočiarikmi. Chodník (bez naklonenej časti využitej na vjazd do garáže) je v tomto mieste 1 m široký, čo je vzhľadom na okolnosti dostatočná šírka aj pre invalidný vozík,” dodala Kanisová.

Podľa platných noriem by mala byť minimálna šírka chodníka 1,5 metra. Tento mimoriadny zásah do chodníka chce samospráva špeciálne vyznačiť aj pre nevidiacich chodcov.

Pre vozíčkarov a kočíky je tu ale aj ďalší problém. Z hornej strany chodníka mesto pri poslednej rekonštrukcii urobilo bezbariérový výstup naň. Na dolnej strane ale chýba.