Avizovaný výrub stromov, ktoré nevyhovujú potrebným štandardom a k odstráneniu ktorých mesto chcelo pristúpiť už v aktuálnom výrubovom období, je presunutý na nasledujúce výrubové obdobie, teda od októbra 2014 do marca 2015. Dôvodom je skorší príchod jari.

mestsky park foto vlado veverkaNeobvykle teplá zima a rýchly nástup jari spôsobili aktivitu vtáctva v mestskom parku a jeho predčasné hniezdenie v korunách stromov a v bútľavinách. Z tohto dôvodu sa vedenie mesta Banská Bystrica rozhodlo odložiť plánovaný výrub chorých stromov na jeseň.

Na zvýšený počet hniezdiacich vtákov upozornili správcu zelene aj občianske združenia, ktoré boli prizvané ku konaniu predchádzajúcemu výrubu stromov. Ochranári prírody s plánovaným výrubom, ako aj s vybranými drevinami, súhlasili.

Mesto vyzýva k zvýšenej opatrnosti najmä počas zlých poveternostných podmienok. Do obdobia, kedy bude odstránených 24 stromov v najhoršom stave, budú v priebehu nasledujúcich dní v parku inštalované tabule upozorňujúce na nevyhovujúci zdravotný stav niektorých drevín. Zamestnanci správcu mestskej zelene budú stav stromov v parku pravidelne monitorovať a v prípade, že by hrozilo nebezpečenstvo, budú operatívne túto skutočnosť riešiť.