Od prvého februára sa stanú obce Baláže, Poniky a Povrazník súčasťou Spoločného obecného úradu (SOU) v oblasti sociálnych vecí. Mesto Banská Bystrica tak bude  prostredníctvom svojich odborníkov v tejto oblasti pomáhať už 22 obciam.

estsky-urad-1Na miestne samosprávy presúva štát čoraz viac kompetencií a požiadaviek na riešenie problémov obyvateľov. Mnohé z obcí, najmä menšie, však nemajú dostatočnú personálnu kapacitu, a preto ich zamestnanci zastrešujú niekoľko činností naraz. Sociálne služby v mnohých prípadoch vyžadujú vysokú mieru profesionálneho prístupu a skúseností. Túto požiadavku však majú niektoré obce problém splniť. Zákon o obecnom zriadení pre takéto situácie umožňuje vytvárať na základe zmluvy spoločné obecné úrady.

„Našu spoluprácu s okolitými obcami ponúkame ako pomoc, nakoľko mesto Banská Bystrica má potrebné personálne kapacity a aj dostatok skúseností s riešením sociálnych vecí a uvedomujeme si, aké náročné sú všetky aktivity spojené so sociálnou starostlivosťou. Zároveň veríme, že spoločné obecné úrady sú prvým krokom k spolupráci pri iných aktivitách, ktoré môžu byť aj v európskom kontexte prínosné pre obyvateľov Banskej Bystrice a jej okolia,“  povedal primátor mesta Peter Gogola.

Na základe spomenutého zákona došlo k uzavretiu zmluvy medzi mestom Banská Bystrica a 22 obcami v okolí. Mesto Banská Bystrica tak pomáha menším obciam najmä pri zabezpečovaní posudkovej činnosti, sociálnom šetrení v domácnosti, zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby následne po ukončení posudkovej činnosti či pri poskytovaní poradenstva pri zúčtovaní finančných príspevkov na MPSVaR.

Mesto Banská Bystrica sa myšlienky zriadiť spoločný obecný úrad ujalo na podnet starostu obce Dúbravica, ktorý v roku 2012 túto požiadavku vyslovil. „Myslím si, že to, čo je dnes v kompetencii obcí, v ktorých je iba starosta a maximálne jeden zamestnanec, nie je možné zvládnuť bez odborníkov. Práve fundovaní úradníci, ktorí sa zúčastňujú rôznych školení a konferencií nám pomáhajú riešiť úkony odborne a profesionálne,“ konštatoval Ľubomír Šesták, starosta obce Dúbravica.