Banskobystrická samospráva  pokračuje vo veľkoplošných i lokálnych opravách ciest a chodníkov na území mesta.

Tatranska ulica_48Koniec uplynulého týždňa priniesol obyvateľom úspešné ukončenie opravy kanalizácie na Zelenej ulici. Mesto aktuálne pokračuje v opravách komunikácií v jednotlivých častiach mesta. Už v priebehu tohto týždňa bude ukončená oprava cesty na ulici Podháj 31-41. Opravných prác sa následne dočká Hurbanova ulica, Hviezdoslavova ulica či Mládežnícka ulica. Ďalšie naplánované opravy ciest sa v blízkej dobe budú realizovať aj na Tatranskej ulici, Starohorskej ulici, Tulskej ulici, Moskovskej ulici či Rudohorskej ulici. Tešiť sa môžu i obyvatelia Pestovateľskej ulice, kde prebehne komplexná výmena a doplnenie zábradlia, ale aj obyvatelia Mlynskej ulice, na ktorej  mesto v blízkej budúcnosti vybuduje oporný múr a výhybňu

Nasledovať budú opravy ďalších ciest v meste podľa potreby a stupňa ich poškodenia, až do vyčerpania určených finančných prostriedkov.