Po úspešnej realizácii rekonštrukcie 160 vojnových hrobov z prvej svetovej vojny na rímskokatolíckom cintoríne mesto Banská Bystrica pokračuje v časti Majer. V priebehu mesiaca október sa uskutočnili zisťovacie sondáže, ktoré mali odhaliť, koľko je v tejto oblasti obnoviteľných hrobov.

DSD_0976Na základe vykonaných sondáží je možné vysloviť predpoklad, že na území zaniknutého vojenského cintorína je 395 obnoviteľných hrobov.

Stredoslovenské múzeum pre mesto vypracovalo projekt zameraný na identifikáciu hrobov. Na základe jeho výsledkov je možné stanoviť rozsah plánovanej revitalizácie a obnovy vojenského cintorína z obdobia 1. svetovej vojny.

Miesto cintorína dodnes označuje pomník venovaný legionárom 1. sv. vojny. Na základe vojenských materiálov je možné povedať, že na tomto mieste bolo pochovaných 1 380 vojakov 8 národností (dnešných krajín: Slovensko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko).

Veľká časť cintorína bola zničená pri výstavbe mimoúrovňovej križovatky v 60. rokoch 20. storočia. Mesto sa teraz snaží zistiť, koľko hrobov je možné opätovne vrátiť do pôvodného stavu.

Prvá etapa výskumných prác, ktoré boli zrealizované v zmysle projektu, odhalili možnosti obnovy vojenských hrobov, presné hranice cintorína ako aj hustotu pochovávania. Od zisteného počtu hrobov sa potom bude odvíjať aj rozsah rekonštrukcie, nakoľko Mesto bude následne žiadať mimoriadny štátny príspevok na vojnové hroby.

Na mieste, kde boli hroby odkryté, mesto dočasne, do doby, kedy budú obnovené, umiestnilo biele kríže s údajmi o pochovaných vojakoch.