mestský-úrad1Rozpočet Banskej Bystrice na budúci rok počíta s rozsiahlymi investičnými akciami. Bude to za cenu čerpania miliónových úverov a použitia Fondu minulých rokov.

Odkúpenie dopravnej časti autobusovej stanice, záujem o kúpu Domu kultúry, rekonštrukcia kremačných pecí, fontána pri Mestskom úrade, zateplenie materských škôl, projekty v oblasti dopravy, most v Iliaši, pôžička pre spoločnosť MBB. To sú výdavky, ktoré by mali mestskí poslanci schváliť budúci týždeň na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Vedenie mesta pripravilo rozpočet, ktorý počíta s čerpaním úverov vo výške približne 13 miliónov eur. Most v Iliaši chce financovať z Fondu minulých rokov, podobne ako pôžičku pre dcérsku spoločnosť MBB vo výške 800-tisíc eur. Tá bude použitá na ďalší rozvoj priemyselného parku. Vo Fonde minulých rokov nezostanú už žiadne ďalšie prostriedky.

Najväčším plánovaným výdavkom vo výške 3,8 milióna eur má byť odkúpenie dopravnej časti budovaného Terminal Shopping Center. Ďalšie tri milióny by mali ísť na potenciálne odkúpenie Domu kultúry. Ten má slúžiť ako centrum kreatívneho a kultúrneho priemyslu, na ktoré je naviazané čerpanie eurofondov.

euro mena bbonline.sk FRPo rokoch dôjde aj na materské školy. Mesto rozbehne v budúcom roku ich rekonštrukciu za päť miliónov eur. Väčšia časť ich rekonštrukcie by mala byť preplatená z fondov Európskej únie, mesto by malo participovať sumou 800-tisíc eur.

Dlh mesta by mal dokopy narásť z dnešnej úrovne dvadsať percent celkového rozpočtu na tridsaťštyri percent. Podľa zákona sa môže samospráva zadĺžiť maximálne na šesťdesiat percent príjmov rozpočtu. „Predkladaný návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica je rozvojový, prioritne orientovaný na uchádzanie sa o prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov,“ dopĺňajú mestskí úradníci v dôvodovej správe.