V rámci mesiaca úcty k starším mesto Banská Bystrica nezabúda na svojich skôr narodených občanov, pre ktorých pripravilo Akadémiu európskeho seniora. Tá bude slávnostne otvorené už o tri dni – 4. októbra 2010.

Mesiac úcty k starším si počas októbra pripomína nejedna samospráva na Slovensku, ale Akadémiou európskeho seniora žije len Banská Bystrica. K tradičnej sérii kultúrnych, športových, spoločenských či diskusných stretnutí pribudne tento rok aj zopár noviniek. Primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor v tejto súvislosti konštatuje: “Tohtoročná Akadémia európskeho seniora je špecifická minimálne z dvoch dôvodov. Koná sa v roku, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a práve seniori tvoria jednu z rizikových skupín, ktoré môžu byť chudobou najviac postihnuté. Pre naše Mesto pod Urpínom je  tento rok  zároveň rokom 755. výročia udelenia mestských privilégií. O to symbolickejšie vnímam, že sa práve v tomto období budeme snažiť vytvoriť  poradný orgán primátora, takzvanú Radu seniorov”.

foto: 55places.com

Slávnostné otvorenie AES sa uskutoční 4. októbra 2010 a do 28. októbra si skôr narodení Banskobystričania budú môcť vybrať z takmer dvoch desiatok aktivít, medzi ktorými nebude chýbať Deň športu, Škola remesiel  či divadelné predstavenie. Zaujímavou novinkou bude 16. októbra 2010 Veľtrh sociálnych aktivít. V priestoroch Europa Shopping Centra ho Mesto Banská Bystrica pripravuje v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií na Slovensku a Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica. Počas veľtrhu uvedú do života aj jedinečnú publikáciu nazvanú Abeceda chudoby. Do jej obsahu prispeli deti z banskobystrických základných a stredných škôl, deti z reedukačných centier i seniori  a písali na pálčivé témy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. Brožúrka je písaná ako abeceda, presnejšie ku každému písmenu sú priradené slovíčka, ktoré definujú pojmy ako  bezdomovec, chudoba, hlad a pod. Definície sú doplnené detskými ilustráciami“, hovorí riaditeľ Regionálneho európskeho informačného centra v Banskej Bystrici Peter Pisár.

“Mesto Banská Bystrica má záujem vytvoriť pre svojich seniorov  podmienky pre aktívne starnutie. Aj preto sme do tohtoročného programu AES pilotne zaradili takzvaný Senior Day, kedy sa v ESC uskutočnia  workshopy na tému: Ponúkame, čo vieme. Chýbať nebudú  stánky s paličkovaním, ručnými prácami, recepty našich starých mám, ochutnávky pečiva či  zákuskov. Pre záujemcov budú k dispozícii poradne zdravia, kozmetické služby  či právne rady. Služby pre seniorov budú prezentovať aj mobilní operátori a predajne kompenzačných a zdravotníckych pomôcok,” informuje vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ BB Mária Filipová.

Banskobystrická samospráva dlhodobo ponúka širokú sieť sociálnych služieb pre seniorov, ktoré spĺňajú prísne kritéria noriem kvality a snaží sa flexibilne reagovať na potreby klientov.