Chod mesta Banská Bystrica vyšiel v roku 2016 na niečo vyše 52-miliónov eur, pričom príjmy rozpočtu samosprávy presiahli 57 miliónov eur. O rozdelení ušetrených, prebytkových prostriedkov, teraz rozhodnú mestskí poslanci.

V celkových číslach tak mesto vlani hospodárilo s prebytkom na úrovni 4,56 milióna eur, pri započítaní i nevyčerpaných zdrojov na investície, ktoré sa posunuli do aktuálneho roka, takmer 6 miliónov eur. Takto veľký prebytok minuloročného rozpočtu ovplyvnili viaceré faktory.

„Okrem iného to bol pozitívny vývoj v plnení podielových daní i úspory dosiahnuté vďaka väčšej transparentnosti pri obstarávaní tovarov či stavebných prác,“ vysvetľuje hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Sekerešová.

Vedenie mesta plánuje z prebytku vlaňajšieho hospodárenia opraviť napríklad komunikáciu na Zvolenskej ceste.

Samospráva z prebytku povinne vytvorí rezervný fond, no o prerozdelení zvyšných prostriedkov rozhodnú mestskí poslanci. Vedenie samosprávy navrhuje viacero zámerov, na ktoré by prostriedky mali smerovať.

Až 2,3 milióna eur by podľa návrhu malo smerovať do cestnej infraštruktúry. „V oblasti dopravnej infraštruktúry chceme zrealizovať súvislú obnovu Poľnej ulice a Zvolenskej cesty v takom rozsahu, v akom nebola vykonaná desiatky rokov,“ približuje primátor Ján Nosko.

Z prebytku by sa podľa návrhu úradu mali financovať napríklad vyvolané investície pri rekonštrukciách materských škôl na Tatranskej ulici, ulici na Lúčkach a Radvanskej ulici, ktorých hlavná časť je financovaná z eurofondov. Ďalšie prostriedky majú smerovať aj do základných škôl, a to na modernizáciu a zlepšenie vybavenia odborných učební. Počíta sa tiež s vybudovaním fontány pred mestským úradom či odkúpením bývalej kotolne na Kalinčiakovej ulici pre potreby parkovania.

Po tom, čo už rekonštrukcia štadióna na Štiavničkách znovu nie je na programe dňa, komunikuje mesto so Slovenským futbalovým zväzom a Stredoslovenským futbalovým zväzom o projekte vybudovania Mestského futbalového mládežníckeho centra. Na takýto účel by z prebytku minuloročného hospodárenia mesta malo smerovať 400-tisíc eur. „Pred sebou máme ešte mnoho rokovaní, no verím, že sa nám túto myšlienku podarí zrealizovať,“ dodáva primátor  Nosko.

O rozdelení plusového hospodárenia mesta však môžu mať poslanci v konečnom dôsledku iné predstavy a o všetkom sa rozhodne až v polovici mája na zasadnutí zastupiteľstva.