Vlaňajšou zmenou zákona sa už má mesto starať o údržbu všetkých chodníkov v meste. Kým počas predošlej zimy tak mala samospráva čistiť 165-tisíc metrov štvorcových chodníkov, schodov a spevnených plôch pre peších, po novom je to skoro 450 000 m².

Viaceré samosprávy, vrátane tej banskobystrickej, ale hlásia problémy najmä s nedostatkom pracovnej sily pre zaistenie týchto služieb pre občanov. Banská Bystrica sa snaží pokryť nedostatok pracovníkov údržby najmä v rámci vlastných organizácií. Do zimnej údržby chodníkov je tak tento rok zapojená aj príspevková organizácia ZAaRES, nezisková organizácia Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, ale aj Zbor väzenskej a justičnej stráže.  Riešenie vidíme aj v zmluvnej spolupráci s podnikateľskými subjektami v meste.

Mesto vyzýva aj dobrovoľníkov, poskytnú soľ

Na dobrovoľnú spoluprácu oslovuje samospráva aj obyvateľov mesta prostredníctvom správcovských organizácií, ktoré zabezpečujú správu bytových domov s tým, že jednotlivým spolupracujúcim bytovým domom bude postupne distribuovať posypovú soľ na náklady mesta.

„Obyvateľov mesta žiadame najmä o trpezlivosť. Všetky dostupné mechanizmy, ale aj pracovníci, ktorí zabezpečujú ručné čistenie sú v teréne a usilujú sa o to, aby bola situácia v prípade sneženia čo najskôr pod kontrolou. Samospráva však aj napriek tomu nebude schopná vyčistiť všetky chodníky v požadovanom rozsahu. Vyzývame preto všetkých, ktorí chcú a majú možnosť pomôcť, aby tak urobili. V prípade potreby vie mesto poskytnúť soľ na posyp, ktorú aj doručíme,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Pre dodanie posypovej soli je potrebné kontaktovať zodpovedného pracovníka MsÚ (Ivan Zehnal, ivan.zehnal@banskabystrica.sk).

Pripravuje sa obstarávanie na nového dodávateľa zimnej údržby

Na zimnú údržbu chodníkov je v roku 2019 vyčlenených 690 000 eur z mestského rozpočtu. Aj napriek tomu, že suma je oproti minulým rokom navýšená, na pokrytie nákladov podľa samosprávy pravdepodobne nebude stačiť. Závisieť to bude od ďalšieho vývoja zimy.

„Nová legislatíva bola prijatá v priebehu rozpočtového obdobia. V tom čase nebola k dispozícii pasportizácia nových chodníkov v meste v takom rozsahu, aby mohli byť podklady použité v súťažných podmienkach potrebných pri verejnom obstarávaní, ktorého výsledok a čas ukončenia bol neistý. Najmä z týchto dôvodov mesto nemohlo zrealizovať veľké verejné obstarávanie na jedného dodávateľa komplexnej letnej i zimnej údržby.  Samospráva však využila dostupné legislatívne možnosti a zazmluvnila lokálnych dodávateľov, čím sa aspoň čiastočne vyriešil problém s údržbou počas tohto zimného obdobia,“ priblížila hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová.

Primátor Ján Nosko zároveň avizuje, že v ďalšom období prebehne veľké verejné obstarávanie na nového dodávateľa komplexnej letnej a zimnej údržby s cieľom zaistiť komplexnú údržbu ciest a chodníkov v plnom rozsahu. V súčasnosti sú hlavnými dodávateľmi údržby ciest a chodníkov spoločnosti Milan Smädo – MIS a GANZ.