Rodičia malých detí v Banskej Bystrici postupne sledujú ubúdanie starších detských ihrísk a pieskovísk. Cieľom mesta je dokonca nevyhovujúce a zastarané ihriská postupne úplne odstrániť.

IMG_7735Samospráva namiesto nich buduje nové ihriská spĺňajúce súčasné bezpečnostné normy a európske štandardy v jednotlivých častiach mesta. Rodičia však v internetových diskusiách samosprávu kritizujú, že ruší aj zachovalé preliezky a pieskoviská. Navyše podľa nich veľké ihriská pre množstvo detí síce niekde nahrádzajú nové, no tie sú výrazne menšie, a tak sa na nich môže hrať len menší počet detí.

Mesto Banská Bystrica ale argumentuje bezpečnosťou detí. „Samospráva má za cieľ postupne postaviť v jednotlivých častiach mesta veľké plochy detských ihrísk s modernými a najmä bezpečnými prvkami. Miesta s najvyššou kvalitou, kde budú dodržané príslušné normy a najmenším poskytnú hodnotnú a kreatívnu hru. Ak sa zistí, že niektoré detské ihriská sú nevyhovujúce alebo ich technický stav nezodpovedá stanoveným predpisom, bude mesto ich počet eliminovať,“ približuje hovorkyňa primátora Zdenka Sekerešová. Nové ihriská majú spravidla obsahovať pieskovisko, preliezačky, hojdačky, gymnastické zostavy a kolotoče.

IMG_7587Pri pieskoviskách sú aj hygienické problémy. Za ich údržbu totiž zodpovedá prevádzkovateľ, v tomto prípade mestská organizácia ZAaRES, ktorá nemá kapacity na údržbu a správu ihrísk v rozsahu a počte, v akom boli v minulosti v Banskej Bystrici vybudované. Od marca do novembra má prevádzkovateľ povinnosť ihriská pravidelne prekopávať, prehrabávať či polievať pitnou vodou.

Pieskoviská na pozemkoch mesta, ktoré sa niekoľko rokov nevyužívali, nespĺňajú svoju funkciu a sú zarastené burinou, postupne zasypeme. Veľa pieskovísk si pred svojimi domami a panelákmi vytvorili svojpomocne samotní občania. Ak Regionálny úrad verejného zdravotníctva po kontrole zistí, že pieskovisko nie je pravidelne udržiavané a nespĺňa hygienické normy, uloží mestu pokutu. Preto je našou snahou budovať centrálne ihriská, aby bola ich údržba dostatočná,“ objasňuje Natália Šmídeková z Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ.