Quantcast

Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola včera na oficiálnom stretnutí prijal pozvaných predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich na území mesta. Hovorili spolu o potrebe aktívne riešiť problémy Banskobystričanov a výsledkom ich rokovania je aj dohoda, podľa ktorej sa bude v adventnom čase konať v Banskej Bystrici ekumenická bohoslužba v evanjelickom kostole.

Predstavitelia cirkví ocenili iniciatívu primátora Petra Gogolu a zhodli sa na potrebe stretávať sa v podobnej atmosfére dvakrát ročne. “Som presvedčený o tom, že neoddeliteľnou súčasťou hodnoty mesta je aj jeho duchovný rozmer, k rozvoju ktorého prispievajú práve cirkvi a náboženské spoločenstvá.  Verím, že rozvoj dobrých vzťahov samosprávy a cirkví Banskej Bystrici pomôže a posunie ju na kvalitatívne novú úroveň,konštatoval primátor Peter Gogola.

Na foto zľava: Mons. Ján Krajčík, dekan, BB – Katedrála sv. Františka Xaverského; Mons. Jaroslav Pecha, dekan, BB – mesto; primátor Peter Gogola; Juraj Turčan, člen prezídia Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí; Slavomír Poloha, kazateľ CB (Cirkev bratská), Hurbanova ul.; Milan Uhrin, kazateľ CASD (Cirkev adventistov siedmeho dňa), Kollárova ul., Benjamin Uhrin, kazateľ Bratskej jednoty baptistov, Horná Strieborná; Daniel Koštial, farár ECAV (Evanjelická cirkev ausburgského vyznania) Lazovná ul.