Po uvoľnenej pozícii riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES mesto hľadá aj nového riaditeľa a predsedu predstavenstva investičnej akciovej spoločnosti MBB, a.s. Obe tieto spoločnosti prechádzajú v tomto čase zmenou, keď ich čoskoro čaká rozšírenie kompetencií i spravovaných majetkov.

mestský-úrad1Rozhodnutím mestských poslancov zo septembra tohto roku sa pod Záhradnícke a rekreačné služby mesta zaradí Správa športových a telovýchovných zariadení mesta. Nový riaditeľ, ktorý vzíde z prebiehajúceho výberového konania, tak bude mať vo svojej kompetencii okrem mestskej zelene, cintorínov a krematória aj viaceré športové plochy v meste.

Lákavou môže byť politicky ostro sledovaná pozícia nového vedúceho muža mestskej investičnej spoločnosti MBB. Poslanci rozhodli o tom, že sa pod ňu zaradí aj Bytový podnik mesta, a vznikne tak akýsi mestský superpodnik zahrňujúci množstvo mestských bytov,  plaváreň, zimný štadión, priemyselný park či Radnicu a Barbakan. Nový generálny riaditeľ, ktorý vzíde z výberového konania, tak nahradí často kritizovaného Ľubomíra Bobáka.

Uchádzači musia mať prislúchajúcee vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a minimálne päťročné skúsenosti praxe v riadiacej funkcii. V prípade mestskej akciovej spoločnosti sa vyžaduje napríklad aj skúsenosť s problematikou investičnej výstavby a developerských činností. V prípade príspevkovej organizácie ZAaRES napríklad aj skúsenosti v oblasti sadovníckych úprav a údržby zelene či organizovaním kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Termín zasielania prihlášok končí v prípade ZARES-u už v pondelok, v prípade MBB, a.s. je potrebné žiadosti zasielať do 10. decembra. Podrobnosti o výberových konaniach sú k dispozícii na internetovej stránke mesta.