Zlúčenie mestských firiem MBB, a. s. a eseróčky Bytový podnik mesta, ako aj organizácií ZAaRES so Správou športových a telovýchovných zariadení mesta bolo veľkou témou v posledných komunálnych voľbách. Vedenie mesta sa teraz rozhodlo k tomuto kroku definitívne pristúpiť.

Nie všetci členovia mestského zastupiteľstva boli stotožnení s návrhom primátora na zlúčenie mestských firiem a organizácií. Nezávislý poslanec Milan Smädo na úvod utorňajšieho zasadnutia navrhol, aby sa týmto návrhom zastupiteľstvo zaoberalo až v októbri. „Žiadame, aby sa s dostatočným časovým predstihom predložil audit a dopadová štúdia zlúčenia,“ uviedol predseda klubu nezávislých poslancov.

mestský-úrad1Aj keď tento návrh neprešiel, počas zasadnutia sa na stranu klubu nezávislých poslancov priklonil napríklad aj Milan Lichý z klubu Banskobystrická alternatíva. „Tento materiál nemal byť predložený na toto zasadnutie, aj keď sa ten návrh javil ako dobrý. Určite treba povedať aj to, čo bude s ostatnými spoločnosťami vo vzťahu k majetku mesta,“ uviedol poslanec Milan Lichý. Poslanci, podobne ako v utorok aj pri téme parkovania, kritizovali neskoré predloženie materiálov a zároveň chýbajúce analýzy dopadov zlúčenia, ale aj výsledky rokovaní s bankami ohľadom zadĺženosti mestských firiem.

„Pokiaľ vieme, aký je náš cieľ, je úplne jedno aká je zadĺženosť, aké sú úrokové sadzby, pokiaľ to chceme naozaj oživiť. Teraz prebieha ekonomická analýza oboch zlučovaných spoločnost,“ reagoval primátor Ján Nosko.

Napriek tomu naprieč politickým spektrom vládol názor za zlúčenie mestských firiem. Tento napokon prevládol aj u viacerých kritikov nedostatkov v predložených materiáloch.

Rozličné názory už boli tému zlučovania ZAaRESu a Správy športových a telovýchovných zariadení mesta. Poslanci Milan Smädo i Milan Lichý poukázali na potrebu odbornosti, ale aj flexibility, ktoré sú práve pri súčasnom nastavení, organizáciám však podľa nich chýbajú peniaze. Primátor však vyjadril čiastočnú nespokojnosť so súčasným fungovaním a domnieva sa, že zlúčená organizácia bude môcť fungovať efektívne a hospodárnejšie, pokiaľ sa mestu podarí nájsť vo výberovom konaní schopného manažéra. Aj návrh na zlúčenie mestských organizácií napokon väčšinou hlasov poslancov prešiel. Po tomto rozhodnutí poslancov nedôjde k zlučovaniu okamžite, ale ide len o začiatok úradného procesu, ktorý definitívnym zlúčením a prechodom práv a povinností vyvrcholí až v budúcom roku.