Podnikatelia z Banskej Bystrice mali v utorok 15. januára jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o aktuálnych možnostiach podpory svojho biznisu z fondov Európskej únie  v oblastiach rozvoja inovatívnych technológií a tiež zamestnávania mladých ľudí. Podujatie pod názvom „Podporte rast vášho podniku“, sa odohrávalo v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP.

Pracovné raňajky spojené s prednáškou konzultantov spoločnosti Centire, sú ďalším výsledkom pretrvávajúcej spolupráce Mesta Banská Bystrica s Americkou obchodnou komorou. Išlo o vôbec prvé podujatie komory v roku 2013. Približne dvadsiatka podnikateľov sa aktívne zaujímala o skúsenosti odborníkov s predkladaním projektov a priamym čerpaním eurofondov.

„Naša spolupráca si za základný cieľ kladie podporu podnikateľského prostredia v regióne, ale v neposlednom rade je to aj o podpore vytvárania pracovných príležitostí. V tomto zmysle pripravujeme trh pracovných príležitostí a stáží, aký Americká obchodná komora už roky organizuje v Košiciach,“ priblížil primátor Peter Gogola, ktorý sa na podujatí osobne zúčastnil.

Americká obchodná komora má záujem na ďalšom rozvoji spolupráce s Banskou Bystricou. „Rok 2013 sme sa v komore rozhodli vyhlásiť za rok regionálneho rozvoja. Chceme sa sústrediť na regióny, kde sme neboli prítomní. Práve stredné Slovensko doteraz uchádzalo našej pozornosti. V Banskej Bystrici by sme veľmi radi v priebehu roka 2013 zorganizovali veľtrh práce a stáží pre študentov, ale aj všetkých ľudí, ktorí sa uchádzajú o prácu. Pán primátor naznačil potrebu znižovania nezamestnanosti v regióne, takže toto by mohol byť náš konkrétny príspevok,“ povedal Rastislav Puchala, riaditeľ košickej pobočky Americkej obchodnej komory.