Hlavný cestný ťah mestom, ale aj vybrané ulice by sa mohli dočkať modernizácie verejného osvetlenia. Mesto bude na projekt žiadať financie z eurofondov.

verejne osvetlenie nocna ulica foto BBonline.skJednou z tém utorňajšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici má byť aj schválenie projektu výmeny energeticky najnáročnejších svietidiel verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica. Záujmom samosprávy je vymeniť svietidlá verejného osvetlenia nad hlavným cestným ťahom I/66 od Zvolenskej cesty, cez  Štadlerovo a Štefánikovo nábrežie až po Stavebnú ulicu. Zároveň boli vytipované lokality na uliciach Na Karlove, Internátnej, Moskovskej a Tulskej.

Nové osvetlenie zníži náklady na svietenie vo vybraných lokalitách o zhruba 26-tisíc eur ročne. Práve táto suma by mala predstavovať jednorazové náklady mesta na spolufinancovanie investície v celkovej hodnote okolo 531-tisíc eur. Presne 95% sumy by v prípade úspechu projektu malo prísť do mestskej pokladnice prostredníctvom Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Od moderného osvetlenia v daných lokalitách si mesto sľubuje zlepšenie svetelných charakteristík, ale aj doplnenie svetelných bodov na miestach, kde si to situácia vyžaduje.