V utorok zasadne mestské zastupiteľstvo a na programe bude viacero bodov, ktoré sa týkajú hospodárenia mesta. Vedenie chce reštrukturalizáciu úveru, podľa výpočtov mestského úradu, by mohlo ušetriť dovedna 700-tisíc eur.

Viac ako 10-miliónový úver v Prima banke chce mesto predčasne splatiť pomocou úveru z ČSOB banky. V nej by mali byť výhodnejšie podmienky, vrátane úrokov či bankových poplatkov. Podľa prepočtov by mesto aj napriek poplatku za predčasné splatenie úveru malo ušetriť 600-tisíc eur. Následne na bankových poplatkoch ďalších 10-tisíc eur ročne, čo je v horizonte desiatich rokov dovedna 100-tisíc eur.

Poslanci budú rokovať aj o dotáciách na kultúru a šport. Podľa odporúčaní mestských komisií by malo podujatie Outbreak Europe dostať 4500 eur na zaplatenie prenájmu priestorov. Hokejový klub dostane 25-tisíc eur na svoju činnosť a basketbalový klub mužov 7500 eur.

V rámci bodu č.5 sa rozhodne o zmene územného plánu centrálnej mestskej zóny, ktorý sa týka trávnatej plochy pri malom kruhovom objazde pri bývalej budove Strojsmaltu.

Primátor predloží záverečnú správu mesta za rok 2011, kde je možné dočítať sa o rozbehnutých či zastavených projektoch a o hospodárení mesta. Predkladá sa aj nový rokovací poriadok, no jeho zmeny skôr iba zohľadňujú rokovaciu prax mestského zastupiteľstva.

Zaujímavou časťou zasadnutia je aj informatívna správa o investíciách na plážovom kúpalisku. Poslancom sa v minulosti nepozdávala výška preinvestovaných prostriedkov a zaviazali odborné orgány mesta k stanovisku a posúdeniu realizovaných investícií. Materiál konštatuje, že investor nepredložil všetky potrebné podklady, a že reálna výška mnohých investícií nie je s odstupom času odkontrolovateľná.

Rokovanie mestského zastupiteľstva začína v utorok 18. septembra o 9:00. BBonline.sk bude pri tom a priebeh zasadania prinesie prostredníctvom textového prenosu.