Počas uplynulého týždňa sa primátor Banskej Bystrice stretol s veľvyslancom Ruskej federácie Pavlom Kuznecovom, aby prejednali možnosti prilákania ruského investičného kapitálu i turistov do mesta pod Urpínom.

Banská Bystrica sa chce v najbližších aktivitách podpory rozvoja prílevu investícií a turistického ruchu zamerať na Ruskú federáciu. Táto problematika bola aj témou tohto týždňového stretnutia primátora Gogolu s veľvyslancom Pavlom Kuznecovom: „Rozprávali sme sa o tom, ako by sme mohli pomáhať vytvárať priestor pre príchod ruských investorov a o tom, ako by mohla byť Banská Bystrica v Ruskej federácii propagovaná ako centrum turistického ruchu,“ vysvetľuje Peter Gogola, ktorý na stretnutí veľvyslanca presvedčil aj o dôvodoch neumiestnenia pamätnej tabule na radnici.

Prvým krokom v spolupráci by malo byť zorganizovanie príchodu ruských tour operátorov do Banskej Bystrice. „My zorganizujeme miestnych podnikateľov, ktorí tu prevádzkujú hotely a lyžiarske strediská, aby ruskí partneri získali informácie, čo sa dá ponúknuť a s touto informáciou pracovali. Máme tu istý proslovanský sentiment strednej a staršej generácie, ktorý by mohol zafungovať v prospech našich cieľov. Budem listom oslovovať nášho veľvyslanca i honorárnych konzulov v Rusku. Máme silnú ambíciu upriamiť svoju pozornosť na ruský trh a v tomto smere budeme riešiť úlohy aj s riaditeľom oblastnej organizácie cestovného ruchu,“ dopĺňa Gogola. Mesto zároveň plánuje v blízkej dobe vypracovať propagačné materiály mesta v ruskom jazyku.