Od začiatku júla pracuje vo vybraných lokalitách Banskej Bystrice niekoľko Banskobystričanov, ktorým sa nedarilo zamestnať viac ako 12 mesiacov. K aktivitám, ktorými prispievajú k skrášleniu nášho mesta patrí maľovanie hrdzavých zábradlí.

nezamestnani natieranie plotaPrvé výsledky sú viditeľné už pri vstupe do Banskej Bystrice na Kremničianskom moste. Nový červeno-biely šat dostane do konca septembra aj zábradlie na Radvanskom moste, Hronskom predmestí a lokalita na križovatke s Nám. Slobody. Otázkou je, či sa po ukončení projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ dokážu opäť uplatniť a zaradiť do pracovného života.

Pracovať aj naďalej chcú všetci, ktorí sa vďaka samospráve a Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o., zaradili do riadneho zamestnaneckého pomeru. Počas jedného mesiaca si stihli vytvoriť pracovné návyky, sú zodpovední, dochvíľni a odhodlaní pracovať. Po ukončení projektu im chce samospráva pomôcť.

Chceme, aby sa naďalej rozvíjal medzitrh práce, a aby neúspešní uchádzači o zamestnanie dostali šancu. Osobne som sa s nimi stretol, poďakoval im, vypočul si ich životné príbehy a problémy. Vypracovali sme zoznam činností, pri ktorých vieme ich potenciál a chuť pracovať využili aj naďalej. Budeme sa snažiť nájsť model a nastaviť systém tak, aby to nebola jednorazová, ale celoudržateľná aktivita,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Aktivít, ktoré urobia Banskú Bystricu krajšou je mnoho – pravidelná údržba miestnych komunikácií, verejných plôch, odstraňovanie nelegálnych skládok, čistenie chodníkov od buriny a pod.

„Vieme o problémoch týchto ľudí a snažíme sa im byť akýmsi tunelom. Ním sa očisťujú od problémov, ktoré spôsobili ich nezamestnanosť. Už teraz sú z nich hotoví ľudia, ktorí sa adaptovali do každodenného pracovného procesu,“ hovorí Zuzana Lešníková, riaditeľka Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých.