V utorok sa mimoriadne stretli poslanci jednotlivých poslaneckých klubov a zástupcovia všetkých komisií na mimoriadnom zasadnutí finančnej komisie. Cieľom bolo prerokovať návrh rozpočtu na roky 2015–2017 pred blížiacim sa posledným zasadnutím súčasného mestského zastupiteľstva.

rozpocet ekonomika peniaze eurV návrhu rozpočtu došlo k výrazným škrtom kapitálových výdavkov najmä z dôvodu potreby financovať spoluúčasť mesta na projekte rekonštrukcie Robotníckeho domu vo výške 970 000 eur, na ktorý mesto získalo dotáciu z eurofondov. V návrhu rozpočtu nie sú napríklad zohľadnené výdavky spojené so zapracovaním územného plánu mesta. V prípade jeho schválenia odhaduje Útvar hlavného architekta náklady na prípravu projektovej dokumentácie na približne 100 000 eur.

Rozpočet taktiež nepočíta s vyčlenením finančných prostriedkov na dotácie, výdavky súvisiace so zvyšovaním platov pre zamestnancov školstva či zapracovaním odporúčaní komisie pre životné prostredie. „Predložený návrh rozpočtu je údržbársky, nemá jasné priority a nepáči sa mi. Napriek tomu ho podporím, a to z jediného dôvodu. Aby sa mesto nedostalo opäť do rozpočtového provizória. Očakávam, že nové zastupiteľstvo rozpočet hneď v januári otvorí a vpečatí mu nejaké jasné ciele pre rok 2015,“ vyjadril sa k rozpočtu poslanec mestského zastupiteľstva Vladimír Pirošík (BBA).

Za neskoré predloženie rozpočtu kritizuje primátora Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS): „Primátor predložil členom finančnej komisie rozpočet opäť neskoro. Mali o ňom rokovať v pondelok a on im ho miesto sedem dní dopredu zaslal na maily v piatok v popoludňajších hodinách. Po jeho preštudovaní som v ňom našiel veci, s ktorými sa nemôžem stotožniť. Za všetko hovorí primátorova snaha opäť v rozpočte vyčleniť 70.000 eur pre SBSku na mestskom úrade. Pokiaľ tam budú takéto kšeftíky, rozpočet nepodporím.“

Mesto je podľa zákona povinné do 31. 12. 2014 predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva vyrovnaný alebo prebytkový návrh rozpočtu na rok 2015. Pokiaľ ho poslanci neschvália, mesto vstúpi do rozpočtového provizória. V takom prípade výdavky mesta nesmú v každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.