Mestá a obce už budú môcť použiť svoje peniaze na údržbu a zhodnocovanie komunikácií, ktoré im nepatria. Novelu zákona o rozpočtových pravidlách počas týždňa podpisom potvrdila prezidentka Zuzana Čaputová. Pre Bystricu by to mohlo znamenať investíciu do viacerých zanedbaných komunikácií, ktoré obyvatelia mesta využívajú.

Doterajšia podoba zákona samosprávam neumožňovala opravovať a udržiavať chodníky, cesty či detské ihriská, ktoré mali neznámeho vlastníka. O mnohé z nich sa preto nikto nestaral a boli v zanedbanom stave.

Podľa primátora Jána Noska (nezávislý) sa vďaka novele vylúčia všetky pochybností o použití rozpočtových prostriedkov samospráv na údržbu komunikácií, ktoré sú verejne prístupné, ale nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Obáva sa však, že samosprávy kvôli nej pocítia negatívny dopad vo svojich rozpočtoch, sprostredkovala primátorovo vyjadrenie hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková.

„Novela zákona samosprávam priamo ustanovuje, že ich výdavkami sú aj výdavky na udržiavanie a zhodnocovanie takýchto komunikácií rovnako ako tých, ktoré sú súčasťou siete miestnych komunikácií, ktoré spravuje. Samosprávy vo svojich rozpočtoch s výdavkami na tento účel nemuseli počítať,“ doplnila Marhefková.

Na jednu z takýchto stavieb poukázali aj nedávne povodne. Rozvodnený Malachovský potok strhol mostík pre peších pri areáli bývalého „Mlyna“. Ako sa následne ukázalo, most nepatrí mestu a jeho vlastník je neznámy. Most pre chodcov pritom denne využívalo množstvo miestnych.

Práve mostík nad Malachovským potokom v Radvani môže byť jedným z príkladov, kde sa samospráva bude angažovať napriek tomu, že most mestu nepatrí. Podľa Zdenky Marhefkovej je prioritou mesta jeho opravu zabezpečiť. „Do júnového rokovania mestského zastupiteľstva pripravujeme návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu mesta, ktorého obsahom bude, okrem iného, aj riešenie havarijného stavu tohto mostíka,“ uviedla.

Mesto podľa nej registruje aj ďalšie problematické úseky. „Tie riešime podľa potreby v rámci rozpočtových možností,“ dodala.