Banská Bystrica si na svoje investície berie ďalšie úvery. Ide o pôžičky v rámci už skôr schváleného úverového rámca, ktoré majú kryť z väčšej časti najmä náklady na prípravu projektov a následné povinné spolufinancovanie eurofondových projektov. Mestskí poslanci v utorok schválili úvery v celkovej výške 6-miliónov eur.

Úverové prostriedky od Európskej investičnej banky v sume troch miliónov eur chce mesto využiť na spolufinancovanie eurofondových projektov, ktoré samospráva pripravuje, a ktoré vyžadujú aj čiastočné financovanie zo zdrojov mesta.

Má ísť o spolufinancovanie projektov zelených sídlisk, avizovanej obnovy budov vybraných základných škôl, projektov pod názvom Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, ale aj projektov cyklotrás na území mesta. Schválené uznesenie poslancov zároveň počíta s čerpaním týchto prostriedkov aj na ďalšie projekty, ktoré budú v rozpočte schválené.

Aj keď Európska investičná banka poskytuje najvýhodnejšie úverové podmienky, z financií od nej poskytnutých nie je možné financovať všetky výdavky súvisiace s projektami. Ide o projektové dokumentácie či DPH, ktoré nie sú oprávneným výdavkom na čerpanie úverových prostriedkov od Európskej investičnej banky. Aj preto poslanci v utorok schválili aj ďalší 3-miliónový úver, tentokrát však od komerčnej ČSOB banky.

Požičiava si tu pri aktuálne 3,32% ročnom úroku na financovanie projektových dokumentácií projektov zelených sídlisk, obnov základných škôl či dobudovania tepelných čerpadiel v budovách vybraných materských škôl, vybudovania zariadení pre seniorov na Malachovskej ulici a Rudlovskej ceste, ale aj na obnovu mosta pri malej železničnej stanici, Petermanovej veže, Medeného hámra či hradných múrov.

Z týchto úverových prostriedkov chce zároveň mesto financovať investície súvisiace s vlastnou prevádzkou nového plateného parkovania i tvorby nových parkovacích miest. Časť úverových zdrojov má ísť aj na investície súvisiace s rekonštrukciou objektu pre Záhradnícke a rekreačné služby mesta v Majeri.